Logo

Mẫu đơn xin trả đất nông nghiệp

Lượt xem: 254
Ngày đăng: 17/03/2024

Mẫu đơn xin trả đất nông nghiệp là gì

Mẫu đơn xin trả đất nông nghiệp là mẫu đơn do cá nhân nhất định có ý tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước lập ra gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét.

mẫu đơn xin trả đất nông nghiệp - ViecLamVui

Mẫu đơn xin trả đất nông nghiệp dùng làm gì

Mẫu đơn xin trả đất nông nghiệp dùng khi tiền sử dụng đất thu vào có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước bị giải thể, phá sản hoặc người đóng tiền sử dụng đất bị giải thể, phá sản không có hoặc giảm nhu cầu thì lập đơn này để trình lên cơ quan có thẩm quyền quản lý về việc tự nguyện trả lại đất của mình.

Sau đây là mẫu đơn xin trả lại đất nông nghiệp mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin trả đất nông nghiệp tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu đơn xin trả đất nông nghiệp

 

 

Mẫu đơn xin trả đất nông nghiệp gồm các nội dung sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tiêu đề viết đậm in hoa: "ĐƠN TRẢ LẠI ĐẤT THUÊ CỦA NHÀ NƯỚC"
 • Căn cứ Luật đất đai năm 2013
 • Kính gửi UBND quận/huyện
 • Thông tin người viết đơn:
  • Họ tên
  • Ngày tháng năm sinh
  • Số CMND/CCCD - Ngày cấp - Nơi cấp
  • Hộ khẩu thường trú
  • Chỗ ở hiện tại
  • Số điện thoại - Email
 • Theo quyết định số ………/QĐ-UBND ngày …. tháng …. năm …… quyết định cho thuê đất …….., tôi đang sử dụng phần diện tích đất thuê như sau:
 • Địa điểm khu đất thuê của nhà nước: ………
 • Diện tích: (m2)
 • Trong đó có …….(m2) là đất ……….. và  ……(m2) là đất………
 • Mục đích sử dụng: 
 • Thời hạn sử dụng : Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm…
 • Số tiền thuê đất:
 • Hình thức trả tiền thuê đất:
 • Nêu lý do không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất trong khoảng thời gian nào, và làm đơn tự nguyện trả lại đất.
 • Lời đề nghị
 • Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Mẫu đơn xin trả lại đất nông nghiệp dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước ✓ Mẫu đơn xin trả lại đất cho Nhà nước ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin trả đất nông nghiệp tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu đơn xin trả đất nông nghiệp file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#MauDonXinTraDatNongNghiep #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui