Logo

Mẫu đơn đăng ký bổ sung tài sản trên đất

Lượt xem: 239
Ngày đăng: 14/03/2024

Mẫu đơn đăng ký bổ sung tài sản trên đất là gì?

Mẫu đơn đăng ký bổ sung tài sản trên đất vào sổ đỏ là Mẫu số 04/ĐK do người sử dụng đất soạn thảo và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để đăng ký bổ sung tài sản trên đất gồm nhà ở, công trình xây dựng, rừng trồng/cây lâu năm, ... vào sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp. 

Mẫu đơn đăng ký bổ sung tài sản trên đất

Mẫu đơn đăng ký bổ sung tài sản trên đất dùng để làm gì?

Mẫu đơn đăng ký bổ sung tài sản trên đất - Mẫu số 04/ĐK là một trong những giấy tờ không thể thiếu khi làm thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp để đảm bảo được tối đa các quyền lợi của mình.

Sau đây là mẫu đơn đăng ký bổ sung tài sản trên đất - Mẫu số 04/ĐK được dựng sẵn nội dung chi tiết chuẩn, chuyên nghiệp, đúng quy định pháp luật ✓ File Word dễ chỉnh sửa, tiện dùng ngay ✓ Download mẫu đăng ký bổ sung tài sản trên đất miễn phí tại ViecLamVui

Tải Mẫu đơn đăng ký bổ sung tài sản trên đất File Word, PDF

XEM TRƯỚC

TẢI XUỐNG

Mẫu đơn đăng ký bổ sung tài sản trên đất gồm những thông tin gì?

 • Góc trái: Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Góc phải: Mẫu số 04a/ĐK; phần ghi của người nhận hồ sơ 
 • Tên đơn viết in hoa, canh giữa "ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT"
 • Phần thông tin kính gửi
 • Phần kê khai thông tin của người đăng ký: 
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:
  • Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; 
  • hộ gia đình ghi chữ "Hộ ông” (hoặc "Hộ bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). 
  • Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). 
  • Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo.
 • Đề nghị: Cấp GCN đối với tài sản trên đất
 • Thửa đất đăng ký: thửa đất số, tờ bản đồ số, địa chỉ tại, diện tích thửa đất, sử dụng chung, sử dụng riêng, sử dụng vào mục đích, thời hạn đề nghị được sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng, có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số
 • Tài sản gắn liền với đất: 
  • Nhà ở, công trình xây dựng khác: loại nhà ở, công trình; diện tích xây dựng, diện tích sàn, sở hữu chung - sở hữu riêng; kết cấu; số tầng; thời hạn sở hữu.
  • Rừng sản xuất là rừng trồng: loại cây chủ yếu; diện tích, nguồn gốc tạo lập
  • Cây lâu năm: loại cây chủ yếu, diện tích, sở hữu chung - sở hữu riêng, thời hạn sở hữu
 • Những giấy tờ nộp kèm theo
 • Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính 
 • Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • …………., ngày .... tháng ... năm …… 
 • Người viết đơn (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
 • Xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị trấn (Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)
 • Ngày ..... tháng ...... năm ......... 
 • Công chức địa chính (Ký, ghi rõ họ, tên)
 • Ngày ....... tháng ...... năm ............. 
 • TM. Ủy ban nhân dân Chủ tịch (Ký tên, đóng dấu)
 • Ý kiến của cơ quan đăng ký đất đai (Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)
 • Ngày …… tháng …… năm …… 
 • Người kiểm tra (Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
 • Ngày …… tháng …… năm …… 
 • Giám đốc (Ký tên, đóng dấu)

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Download mẫu đơn đăng ký bổ sung tài sản trên đất mới nhất hiện hành ✓Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp ✓Mẫu đơn xác nhận nhà ở trên đất ✓ Mẫu đơn xin xác nhận tài sản trên đất ✓ Mẫu số 04/ĐK ✓File Word, PDF✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive

Trên đây là Mẫu đơn đăng ký bổ sung tài sản trên đất, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui