Logo

Mẫu đơn kiến nghị đất đai file Word

Lượt xem: 296
Ngày đăng: 17/03/2024

Mẫu đơn kiến nghị đất đai là gì?

Mẫu đơn kiến nghị về đất đai là văn bản do cá nhân hoặc tổ chức soạn thảo để gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND Xã/Phường nơi có địa chỉ thửa đất liên quan) để kiến nghị về việc giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai giữa các bên. 

Mẫu đơn kiến nghị đất đai - ViecLamVui

Mẫu đơn kiến nghị đất đai dùng làm gì?

Mẫu đơn kiến nghị đất đai được sử dụng khi công dân, tổ chức có kiến nghị về việc xử lý các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện về hành vi lấn chiếm đất đai, đền bù đất chưa đúng quy định... Đơn kiến nghị giải quyết đất đai chính là cơ sở để Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và xử lý các vi phạm về đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

Sau đây là mẫu đơn kiến nghị đền bù đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai có nội dung tham khảo ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Download miễn phí mẫu đơn tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu đơn kiến nghị đất đai file Word

Mẫu đơn kiến nghị đất đai có những thông tin gì?

Nội dung mẫu đơn kiến nghị về đất đai có những thông tin chính sau:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ chuẩn văn bản hành chính;
  • Ngày tháng năm làm đơn kiến nghị;
  • Kính gửi: Gửi đến UBND Xã/Phường/Thị trấn nơi có địa chỉ của thửa đất bị tranh chấp, khiếu nại;
  • Họ tên của người làm đơn;
  • Số giấy tờ tuỳ thân (CMND/CCCD), ngày cấp, nơi cấp;
  • Địa chỉ hộ khẩu của người làm đơn;
  • Trình bày chi tiết lý do liên quan dẫn đến việc làm đơn kiến nghị về đất đai;
  • Lời kiến nghị Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và giải quyết các hành vi vi phạm đất đai;
  • Lời cam đoan về tính chính xác của những thông tin nêu trong đơn;
  • Người làm đơn ký tên và ghi rõ họ tên.

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Tải Mẫu đơn kiến nghị đất đai .DOC ✓ Mẫu đơn kiến nghị đền bù đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai ✓ Mẫu đơn kiến nghị về đất đai có nội dung tham khảo ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Download miễn phí mẫu đơn kiến nghị giải quyết đất đai tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là mẫu đơn kiến nghị đất đai, file Word dựng sẵn nội dung tham khảo, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc hiệu quả cho công việc của các bạn.

#MauDonKienNghiDatDai #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui