Logo

Mẫu đơn khiếu nại thu hồi đất đai

Lượt xem: 135
Ngày đăng: 18/03/2024

Mẫu đơn khiếu nại thu hồi đất đai là gì?

Mẫu đơn khiếu nại thu hồi đất đai là mẫu đơn do cá nhân/gia đình, tổ chức bị thu hồi đất lập ra và gửi đến cá nhân, cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét lại quyết định thu hồi đất khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của mình.

Mẫu đơn khiếu nại thu hồi đất đai

Mẫu đơn khiếu nại thu hồi đất đai dùng làm gì?

Mẫu đơn khiếu nại thu hồi đất đai được dùng để bày tỏ ý chí của cá nhân, cơ quan, tổ chức; là căn cứ phát sinh nghĩa vụ giải quyết khiếu nại của chủ thể có thẩm quyền; là hình thức biểu hiện để họ bảo vệ quyền và lợi ích của chính mình.

Sau đây là mẫu đơn khiếu nại thu hồi đất đai được dựng sẵn nội dung chi tiết chuẩn, chuyên nghiệp, đúng quy định pháp luật ✓ File Word dễ chỉnh sửa, tiện dùng ngay ✓ Download mẫu đơn khiếu nại thu hồi đất đai miễn phí tại ViecLamVui

Tải mẫu đơn khiếu nại thu hồi đất đai file Word

XEM TRƯỚC

TẢI XUỐNG

Mẫu đơn khiếu nại thu hồi đất đai gồm những thông tin gì?

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tên đơn viết in hoa, canh giữa "ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BỊ THU HỒI ĐẤT ĐAI"
 • Phần thông tin Kính gửi
 • Phần kê khai thông tin người làm đơn
  • Họ tên 
  • Ngày tháng năm sinh 
  • CCCD, ngày cấp, nơi cấp
  • Hộ khẩu thường trú
  • Nơi ở hiện tại 
  • Số điện thoại
 • Trình bày lý do viết đơn:
  • Ngày ……. tháng…….năm……… gia đình tôi xây căn nhà rộng 350m2 đất tại thôn …xã …huyện…. Diện tích đất tôi xây nhà trước kia là đất trồng rau của Hợp tác xã nông nghiệp xã X nhưng nay đã bị bỏ hoang. Nay gia đình tôi đã xây dựng nhà và ở trên đó. Ủy ban nhân dân xã hay các cơ quan thanh tra không hề có ý kiến gì. Sau một thời gian, xã X mới thành lập đoàn thanh tra theo chỉ thị số 299/TTg của thủ tướng chính phủ,tiến hành thanh tra việc quản lý và sử đụng đất đai trên địa bàn xã tôi. Qua thanh tra, đoàn thanh tra nói rằng gia đình tôi tự ý san lấp S đất trồng rau của HTX nông nghiệp xã X đã bỏ hoang làm nhà ở. Sau đó, tổng đoàn thanh tra quyết định thu hồi 150 m2 trên tổng số 350 m2 đất của gia đình tôi.
  • Tuy nhiên, theo như tôi được biết quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật đất đai thì thẩm quyền thu hồi đất đối với hộ gia đình là Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Như vậy, việc Tổng đoàn thanh tra ra quyết định thu hồi đất của gia đình tôi là không đúng với quy định của pháp luật về thầm quyền thu hồi đất
  • Vì vậy tôi làm đơn này kính xin UBND tỉnh A xem xét lại quyết định thu hồi đất của đoàn thanh tra xã X, để có thể trả lại cho gia đình tôi diên tích đất bị thu hồi nêu trên.
 • Người khiếu nại (Ký và ghi rõ họ tên)

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Download mẫu đơn khiếu nại thu hồi đất đai mới nhất hiện hành ✓Tải mẫu đơn khiếu nại về việc bị thu hồi đất đai ✓Mẫu đơn khiếu nại về việc thu hồi đất đai ✓ File Word, PDF✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive

Trên đây là Mẫu đơn khiếu nại thu hồi đất đai, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui