Logo

Mẫu đơn ký giáp ranh đất mới nhất

Lượt xem: 239
Ngày đăng: 15/03/2024

Mẫu đơn ký giáp ranh đất là gì

Mẫu đơn ký giáp ranh đất là văn bản ghi nhận ý kiến giữa những người sử dụng đất liền kề nhau tạo thành ranh giới, không có tranh chấp.

mẫu đơn ký giáp ranh đất - ViecLamVui

Mẫu đơn ký giáp ranh đất dùng làm gì

Mẫu đơn ký giáp ranh đất dùng xác định phần đất thuộc sở hữu của cá nhân nhất định một cách minh bạch, rõ ràng nhằm không dẫn đến các tranh chấp về sau.

Sau đây là mẫu đơn ký giáp ranh đất mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu giấy xác nhận giáp ranh thửa đất tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu đơn ký giáp ranh đất mới nhất

➽➽➽ Download Mẫu đơn ký giáp ranh đất mới nhất

Mẫu đơn ký giáp ranh đất mới nhất gồm các thông tin sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Ngày, tháng, năm
 • Tiêu đề viết đậm in hoa "GIẤY XÁC NHẬN GIÁP RANH THỬA ĐẤT"
 • Thông tin các bên liên quan đang hiện diện:
 • Hôm nay, ngày…. tháng…năm 20…, chúng tôi gồm có:
 • Ông/Bà: (Họ tên đầy đủ)
 • Đang sử dụng đất tại 
 • Địa chỉ thửa đất - Thuộc thửa đất số - Tờ bản đồ số
 • Và những người sử dụng đất liền kề (Nêu thông tin từng người và thông tin thửa đất liền kề họ đang sở hữu)
 • Chúng tôi lập Biên bản này để xác nhận ranh giới giữa các thửa đất và xác nhận không có tranh chấp giữa những người sử dụng đất liền kề.
 • Người sử dụng đất liền kề ký, ghi rõ họ tên
 • Người sử dụng đất ký, ghi rõ họ tến

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Mẫu đơn ký giáp ranh đất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng gửi lên cơ quan có thẩm quyền nhằm xác định ranh giới đất đai ✓ Mẫu giấy xác nhận giáp ranh thửa đất ✓ Tải miễn phí mẫu giấy ký giáp ranh đất tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu đơn ký giáp ranh đất file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#MauDonDangKyGiapRanhDat #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui