Logo

Mẫu đơn cầm cố đất mới nhất

Lượt xem: 1446
Ngày đăng: 18/03/2024

Mẫu đơn cầm cố đất là gì

Mẫu đơn cầm cố đất là mẫu văn bản hợp đồng thỏa thuận giữa bên cho vay và bên cầm cố tài sản, cầm cố đất đai một cách hợp pháp. Người cầm cố tài sản sẽ nhận lại một khoản tiền theo lãi suất đã được thỏa thuận như trong hợp đồng. 

mẫu đơn cầm cố đất - ViecLamVui

Mẫu đơn cầm cố đất dùng làm gì

Mẫu đơn cầm cố đất dùng để làm căn cứ, bằng chứng thỏa thuận giữa hai bên: Bên cầm cố và bên nhận cầm cố theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của hai bên một cách hợp pháp.

Sau đây là mẫu đơn cầm cố đất mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu hợp đồng cầm cố đất tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu đơn cầm cố đất mới nhất

 

Mẫu đơn cầm cố đất gồm các nội dung sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tiêu đề viết đậm, in hoa "HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN"
 • Tại Phòng Công chứng số............thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện Công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có

Bên cầm cố tài sản (Bên A)

 • Ông/Bà: (Họ và tên)
 • Sinh ngày:
 • Số CMND/CCCD - Cấp ngày - Nơi cấp
 • Hộ khẩu thường trú (truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi Đăng ký tạm trú):
 • Có thể chọn một trong các chủ thể sau:
 • Chủ thể là vợ chồng: (Nêu rõ thông tin của vợ, chồng)
 • Chủ thể là hộ gia đình: (Nêu thông tin của hộ và các thành viên trong gia đình)
 • Trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì nêu thông tin của người đại diện kèm giấy ủy quyền 
 • Chủ thể là tổ chức (Nêu thông tin tổ chức gồm: Tên tổ chức, trụ sở, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, số điện thoại, thông tin người đại diện kèm theo giấy ủy quyền)

Bên nhận cầm cố tài sản (Bên B)

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

Hai bên đồng ý thực hiện việc cầm cố tài sản với những thoả thuận sau đây:

 • Điều 1: Nghĩa vụ được đảm bảo
 • Điều 2: Tài sản cầm cố
 • Đei62u 3: Giá trị tài sản cầm cố
 • Điều 4: Nghĩa vụ và quyền của bên A
 • Điều 5: Nghĩa vụ và quyền của bên B
 • Điều 6: Việc nộp lệ phí công chứng
 • Điều 7: Xử lý tài sản gồm có
 • Điều 8: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng
 • Điều 9: Cam đoan của các bên
 • Điều 10: Điều khoản cuối cùng
 • Bên A, Bên B ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên

Lời công chứng của công chứng viên

 • Công chứng viên ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Mẫu đơn cầm cố đất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng làm thỏa thuận giữa các bên cho vay và bên cầm cố một cách hợp pháp ✓ Mẫu hợp đồng cầm cố đất ✓ Mẫu giấy cố đất ✓ Tải miễn phí mẫu hợp đồng cầm cố tài sản, cầm cố đất đai tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu đơn cầm cố đất file Word, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ công việc của các bạn thật hiệu quả.

#MauDonCamCoDat #MauHopDongCamCoDat #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui