Logo

Mẫu đơn xin chia đất mới nhất

Lượt xem: 179
Ngày đăng: 17/03/2024

Mẫu đơn xin chia đất là gì

Mẫu đơn xin chia đất là văn bản gửi lên cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm xem xét tách thửa đất thành hai hay nhiều thửa có diện tích nhỏ hơn của người sử dụng đất.

mẫu đơn xin chia đất - ViecLamVui

Mẫu đơn xin chia đất dùng làm gì

Mẫu đơn xin chia đất dùng thể hiện tính pháp lý trong hổ sơ đề nghị tách thửa đất nhằm đáp ứng mục đích sử dụng đất của cá nhân đang đứng tên trên mảnh đất.

Sau đây là mẫu đơn xin chia đất, mẫu đơn xin tách, hợp thửa đất mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin tách thửa đất mới nhất tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu đơn xin chia đất mới nhất

➽➽➽ Download Mẫu đơn xin chia đất mới nhất

Hướng dẫn viết mẫu đơn đề nghị tách thửa đất, đơn xin chia đất:

Mẫu số 11/ĐK

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tiêu đề viết đậm, in hoa: "ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT"
 • Kính gửi: (Tên cơ quan chức năng có thẩm quyền)

Kê khai cuả người sử dụng đất

 • Người sử dụng đất
  • Tên người sử dụng đất (Viết chữa in hoa):
  • Địa chỉ:
 • Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau: (Đề nghị tách thửa đất hay Đề nghị hợp thửa đất trên miếng đất nào, nêu rõ thông tin về miếng đất)
 • Lý do tách, hợp thửa đất
 • Giấy tờ nộp kèm theo đơn
 • Lời cam đoan

Ý kiến của cơ quan đăng ký đất đai

 • Người kiểm tra và giám đốc ký, ghi rõ họ tên

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Mẫu đơn xin chia đất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng gửi lên cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp phép tách thửa đất theo nhu cầu của cá nhân ✓ Mẫu đơn xin hợp thửa đất ✓ Mẫu đơn xin tách thửa đất mới nhất ✓ Mẫu đơn tách thửa đất cho con ✓ Mẫu số 11/ĐK file Word ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin xây dựng nhà tạm tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu đơn xin chia đất mới nhất, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#MauDonXinChiaDat #MauDonXinTachThuaDat #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui