Logo

Mẫu đơn chia đất cho con file Word

Lượt xem: 238
Ngày đăng: 17/03/2024

Mẫu đơn chia đất cho con là gì?

Mẫu đơn chia đất cho con có thể thực hiện dưới hình thức biên bản họp gia đình về việc bố mẹ phân chia đất cho con cái để ghi nhận ý kiến thống nhất giữa các thành viên trong gia đình nhằm tránh những phát sinh hay mâu thuẫn sau này trong vấn đề phân chia đất đai. Sau khi thực hiện biên bản họp gia đình, biên bản này sẽ có sự xác nhận của UBND Xã/Phường nơi cư trú để đảm bảo văn bản có tính pháp lý.

Mẫu đơn chia đất cho con - ViecLamVui

Mẫu đơn chia đất cho con dùng làm gì?

Mẫu đơn chia đất cho con hay mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ phân chia đất đai được sử dụng để ghi nhận về việc tán thành hay không tán thành của các thành viên liên quan đến vấn đề quan trọng của gia đình là việc cha mẹ chia đất cho con cái. Khi làm biên bản này sẽ cần tới sự tham gia của tất cả các thành viên trong gia đình để tránh những phát sinh hay mâu thuẫn sau này.

Sau đây là mẫu đơn chia đất cho con dựng sẵn nội dung tham khảo ✓ File PDF xem trước, File Word dễ chỉnh sửa ✓ Download miễn phí mẫu đơn tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu đơn chia đất cho con file Word

Mẫu đơn chia đất cho con có những thông tin gì?

Mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất có những thông tin chính sau:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ chuẩn văn bản hành chính;
  • Tiêu đề đơn;
  • Thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp gia đình;
  • Thông tin các thành viên trong gia đình tham gia cuộc họp;
  • Chi tiết nội dung cuộc họp: Cần nêu rõ số người con trong gia đình, số tài sản đất đai được phân chia, chi tiết về quyết định phân chia đất của bố mẹ cho từng đứa con...;
  • Ghi nhận ý kiến biểu quyết về nội dung cuộc họp: Tán thành, không tán thành, ý kiến khác;
  • Các thành viên tham gia cuộc họp gia đình ký và ghi rõ họ tên;
  • Phần thông tin xác nhận của UBND Xã/Phường/Thị trấn nơi cư trú.

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Tải Mẫu đơn chia đất cho con .DOC ✓ Mẫu đơn bố mẹ chia đất cho con dựng sẵn nội dung tham khảo ✓ Mẫu biên bản họp gia đình phân chia đất chuẩn ✓ File PDF xem trước, File Word dễ chỉnh sửa ✓ Download miễn phí mẫu đơn tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là mẫu đơn chia đất cho con, file Word dựng sẵn nội dung tham khảo, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#MauDonChiaDatChoCon #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui