Logo

Các mẫu đơn xin cấp đất nghĩa trang

Lượt xem: 887
Ngày đăng: 16/03/2024

Các mẫu đơn xin cấp đất nghĩa trang là gì

Các mẫu đơn xin cấp đất nghĩa trang là mẫu đơn được lập ra và gửi lên cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm xem xét nhu cầu của người dân về việc xin đất chôn cất người thân theo đúng thủ tục.

các mẫu đơn xin cấp đất nghĩa trang - ViecLamVui

Các mẫu đơn xin cấp đất nghĩa trang dùng làm gì

Các mẫu đơn xin cấp đất nghĩa trang dùng khi cá nhân và hộ gia đình cần đất để chôn cất người quá cố theo thủ tục và đúng quy định pháp luật.

Sau đây là các mẫu đơn xin cấp đất nghĩa trang mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin đất nghĩa trang tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Các mẫu đơn xin cấp đất nghĩa trang

 

 

Cách viết đơn xin cấp đất xây mộ như sau:

Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ
  • Tiêu đề viết đậm, in hoa (1)
  • Kính gửi: Ủy ban nhân dân (2)

1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (3)

2. Địa chỉ/trụ sở chính

3. Địa chỉ liên hệ:

4. Địa điểm khu đất:

5. Diện tích (m2):

6. Để sử dụng vào mục đích: (4)

7. Thời hạn sử dụng:

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)

  • Người làm đơn ký, ghi rõ họ tên

(1) Ghi rõ đơn xin giao đất hoặc xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất

(2) Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

(3) Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

(4) Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Các mẫu đơn xin cấp đất nghĩa trang dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng gửi lên cơ quan chức năng xem xét cấp đất nghĩa trang cho gia đình ✓ Cách viết đơn xin cấp đất xây mộ ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin đất nghĩa trang tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Các mẫu đơn xin cấp đất nghĩa trang file Word, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ công việc của các bạn thật hiệu quả.

#CacMauDonXinCapDatNghiaTrang #ViecLamVui

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui