Logo

Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang file Word

Lượt xem: 215
Ngày đăng: 14/03/2024

Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang là gì?

Đơn xin xác nhận đất khai hoang là mẫu đơn được cá nhân hoặc tổ chức là người sử dụng đất khai hoang nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện nhằm xin xác nhận về nguồn gốc đất để có thể tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.

Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang - ViecLamVui

Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang dùng làm gì?

Theo quy định của Chính phủ, trường hợp xin cấp giấy chứng nhận QSD Đất mà không có các loại giấy tờ theo quy định thì việc kiểm tra hồ sơ và thực hiện xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch cần phải được thực hiện để thủ tục cấp GCNQSDĐ được thực hiện đúng quy định pháp luật đất đai.

Vì vậy, đơn xin xác nhận đất khai hoang là thành phần không thể thiếu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cá nhân hoặc tổ chức đang sử dụng đất nếu tổ chức hoặc cá nhân không có các loại giấy tờ theo quy định. Do đó, đơn xin xác nhận đất khai hoang là căn cứ để Ủy ban nhân dân cấp xã cấp xác nhận cho cá nhân, tổ chức có nguyện vọng. 

Sau đây là mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang .Doc ✓ Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất đai dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ MS Word tiện chỉnh sửa ✓ Download mẫu đơn online không mất phí tại ViecLamVui

Tải Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang file Word

Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang có những thông tin gì?

Nội dung đơn xin xác nhận đất khai hoang gồm các thông tin chi tiết sau:

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm làm đơn là những thông tin ở phần đầu đơn;
  • Tiêu đề của đơn;
  • Họ và tên người làm đơn, năm sinh;
  • Số giấy CMND/CCCD, ngày cấp và nơi cấp;
  • Địa chỉ thường trú của người làm đơn;
  • Thông tin về thửa đất đang sử dụng: Diện tích đất, mục đích sử dụng, tài sản trên đất;
  • Thông tin về nguồn gốc đất: Khai hoang từ năm nào, có tranh chấp hay không có tranh chấp;
  • Nêu lý do cần phải xin xác nhận: Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…
  • Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên;
  • Uỷ ban nhân dân xã xác nhận vào đơn nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất và sự phù hợp với quy hoạch.

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Tải Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang .Doc ✓ Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất đai dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Mẫu đơn xin xác nhận đất đai đúng quy định pháp luật ✓ MS Word tiện chỉnh sửa ✓ Download mẫu đơn online không mất phí tại ViecLamVui

Trên đây là mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang file Word dựng sẵn nội dung tham khảo, ViecLamVui - chuyên trang đăng tin tuyển dụng miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc hiệu quả cho công việc của các bạn.

#MauDonXinXacNhanDatKhaiHoang #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui