Logo

Mẫu đơn đề nghị xác minh ranh giới đất đai file Word

Lượt xem: 266
Ngày đăng: 17/03/2024

Mẫu đơn đề nghị xác minh ranh giới đất đai là gì?

Đơn đề nghị xác minh ranh giới đất đai là văn bản hành chính được người sử dụng đất, chủ sở hữu đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp... thực hiện và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có nhu cầu xác minh về ranh giới đất, mốc giới đất hay vị trí giáp ranh với những thửa đất liền kề nhất định.

Mẫu đơn đề nghị xác minh ranh giới đất đai - ViecLamVui

Mẫu đơn đề nghị xác minh ranh giới đất đai dùng làm gì?

Mẫu đơn đề nghị xác minh ranh giới đất đai được sử dụng khi cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu thửa đất muốn xác nhận ranh giới đất đai của mình theo đúng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để phục vụ cho mục đích chuyển đổi quyền sử dụng đất hoặc làm cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp về đất đai.

Sau đây là mẫu đơn đề nghị xác minh ranh giới đất đai dựng sẵn nội dung mẫu tham khảo ✓ MS Word tiện chỉnh sửa ✓ Download miễn phí mẫu đơn tại ViecLamVui

Tải Mẫu đơn đề nghị xác minh ranh giới đất đai file Word

Mẫu đơn đề nghị xác minh ranh giới đất đai có những thông tin gì?

Đơn đề nghị xác minh ranh giới đất đai gồm có những thông tin chính sau:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ văn bản hành chính;
 • Ngày tháng năm làm đơn;
 • Thông tin kính gửi: Gửi đến UBND Phường/Xã nơi có thửa đất;
 • Thông tin của người làm đơn đề nghị: Họ tên, năm sinh, số giấy CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú, chỗ ở hiện nay, số điện thoại liên hệ;
 • Trình bày chi tiết nội dung xin xác minh ranh giới đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp...;
 • Lời đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và xác nhận ranh giới thửa đất;
 • Lời cam đoan về những thông tin khai trong đơn;
 • Thông tin địa chỉ liên hệ;
 • Lời cảm ơn;
 • Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên;
 • Phần thông tin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: Uỷ ban nhân dân phường/xã/thị trấn.

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Tải Mẫu đơn đề nghị xác minh ranh giới đất đai .DOC ✓ Đơn đề nghị xác minh ranh giới đất ở, đất nông nghiệp, đất vườn dựng sẵn nội dung mẫu tham khảo ✓ Đơn đề nghị xác định ranh giới đất đai sử dụng xác minh ranh giới thửa đất theo yêu cầu để thực hiện chuyển nhượng QSDĐ, tranh chấp đất đai ✓ MS Word tiện chỉnh sửa ✓ Download miễn phí mẫu đơn tại ViecLamVui

Trên đây là mẫu đề nghị xác minh ranh giới đất đai, file Word dựng sẵn nội dung tham khảo ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc hiệu quả cho công việc của các bạn.

#MauDonDeNghiXacMinhRanhGioiDatDai #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui