Logo

Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất file Word

Lượt xem: 293
Ngày đăng: 17/03/2024

Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất là gì?

Đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là loại đơn khi người dân muốn được chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất mình đang ở hoặc đang sở hữu. Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường. Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường.

mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất - ViecLamVui

Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất dùng để làm gì?

Đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện giao dịch đất, đặc biệt trong các thủ tục cấp sổ đỏ,...nhằm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Sau đây là mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin chứng nhận quyền sử dụng đất tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất file Word

XEM TRƯỚC

TẢI FULL TÀI LIỆU

➽➽➽ Bấm để tải: Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất file Word

Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất gồm những thông tin sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tên đơn viết in hoa, canh giữa "ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT"
 • Thông tin kính gửi
 • Phần kê khái của người đăng ký bao gồm:
  • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất 
  • Đề nghị
  • Thửa đất đăng ký
  • Tài sản gắn liền với đất (nhà ở, công trình xây dựng, rừng sản xuất là rừng trồng)
  • Những giấy tờ nộp kèm theo
  • Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính 
  • Ký ghi rõ họ tên người viết đơn
 • Xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
 • Ý kiến cơ quan đăng ký đất đai

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng xin chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản liên quan ✓ Đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất mẫu file Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất, file Word dựng sẵn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng bạn có thể thực hiện công việc cần thiết của mình dễ dàng và nhanh chóng hơn với mẫu đơn trên.

#MauDonXinXacNhanQuyenSuDungDat #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui