Logo

Mẫu đơn đặt cọc tiền mua đất file Word

Lượt xem: 249
Ngày đăng: 18/03/2024

Mẫu đơn đặt cọc tiền mua đất là gì?

Mẫu đơn đặt cọc tiền mua đất chính là mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất được 02 bên mua và bán đất lập ra để ghi nhận việc đặt cọc tiền mua đất và các điều khoản ràng buộc giữa 02 bên theo thoả thuận nhằm đảm bảo nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Mẫu đơn đặt cọc tiền mua đất - ViecLamVui 

Mẫu đơn đặt cọc tiền mua đất dùng làm gì?

Mẫu đơn đặt cọc tiền mua đất hay mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất được dùng để ghi nhận sự thoả thuận giữa bên mua đất và bên bán đất về số tiền đặt cọc cũng như thời hạn đặt cọc và các điều khoản ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi giữa các bên nhằm đảm bảo việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Hợp đồng đặt cọc mua đất cũng chính là cơ sở để toà án có thẩm quyền làm căn cứ giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa các bên nếu có trong quá trình thực hiện giao dịch.

Sau đây là mẫu đơn đặt cọc tiền mua đất .DOC ✓ Mẫu giấy đặt cọc mua đất đơn giản soạn sẵn nội dung chuẩn ✓ Mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất đơn giản, ngắn gọn đảm bảo tính pháp lý ✓ MS Word dễ chỉnh sửa ✓ Download miễn phí mẫu đơn tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu đơn đặt cọc tiền mua đất file Word

Mẫu đơn đặt cọc tiền mua đất có những thông tin gì?

Hợp đồng đặt cọc tiền mua đất cần có đầy đủ các nội dung như sau:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ của văn bản hành chính;
  • Tiêu đề: Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
  • Thông tin bên đặt cọc: Họ tên của người mua đất đất, năm sinh, số giấy tờ tuỳ thân (CMND/CCD), ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú;
  • Thông tin bên nhận đặt cọc: Họ tên của chủ sở hữu đất, năm sinh, số giấy tờ tuỳ thân (CMND/CCD), ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú;
  • Nêu chi tiết nội dung của các điều khoản thoả thuận về các nội dung: Số tiền đặt cọc; thông tin thửa đất; thời hạn đặt cọc và giá chuyển nhượng; mức phạt cọc; phương thức giải quyết tranh chấp; cam đoan của các bên; điều khoản chung;
  • Chữ ký xác nhận của bên đặt cọc và bên nhận cọc;
  • Người làm chứng ký tên và ghi rõ họ tên.

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Tải Mẫu đơn đặt cọc tiền mua đất .DOC ✓ Mẫu đơn nhận tiền đặt cọc mua đất tham khảo ✓ Mẫu giấy đặt cọc mua đất đơn giản soạn sẵn nội dung chuẩn ✓ Mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất đơn giản, ngắn gọn đảm bảo tính pháp lý ✓ MS Word dễ chỉnh sửa ✓ Download miễn phí mẫu đơn tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là mẫu đơn đặt cọc tiền mua đất, file Word soạn sẵn nội dung tham khảo ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#MauDonDatCocTienMuaDat #MauHopDongDatCocMuaDatDonGian #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui