Logo

Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất đai file Word

Lượt xem: 241
Ngày đăng: 15/03/2024

Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất đai là gì?

Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất đai là văn bản hành chính được thực hiện để xin được xác nhận nguồn gốc đất mà cá nhân, tổ chức đang sử dụng. Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất thể hiện mong muốn của cá nhân, tổ chức muốn xác minh nguồn gốc đất để phục vụ những nhu cầu liên quan đến đất đai đang sở hữu.

Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất đai - ViecLamVui

Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất đai dùng làm gì?

Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất đai được sử dụng khi cá nhân hoặc tổ chức cần xác nhận về nguồn gốc của thửa đất mà mình đang sở hữu nhằm mục đích thực hiện các công việc như đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký và xin chuyển mục đích sử dụng đất...

Sau đây là mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất đai dựng sẵn nội dung tham khảo ✓ File Word tiện chỉnh sửa ✓ Download miễn phí mẫu đơn tại ViecLamVui

Tải Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất đai file Word

Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất đai có những nội dung gì?

Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất đai cần có những thông tin sau:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ;
  • Thông tin kính gửi: gửi đến UBND phường (xã) nơi quản lý thông tin về thửa đất cần xác nhận;
  • Thông tin của cá nhân, tổ chức xin xác nhận nguồn gốc đất đai: Họ tên, ngày sinh, số giấy tờ tuỳ thân (CMND/CCCD), ngày cấp, nơi cấp, hộ khẩu thường trú;
  • Thông tin thửa đất: theo số liệu đo vẽ năm nào, thuộc thửa đất số mấy, tờ bản đồ số, diện tích đất, địa chỉ thửa đất;
  • Trình bày chi tiết nội dung cần xác nhận: nguồn gốc thửa đất, những thay đổi trong quá trình sử dụng đất...;
  • Lời cam đoan về những nội dung trong đơn;
  • Liệt kê những giấy tờ gửi kèm theo đơn;
  • Lời cảm ơn;
  • Ngày tháng năm làm đơn;
  • Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên.

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Tải Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất đai .Doc ✓ Mẫu đơn xác nhận đất đai sử dụng xác nhận nguồn gốc đất ở, đất khai hoang, làm thủ tục đăng ký và xin chuyển mục đích sử dụng đất ✓ File Word soạn sẵn nội dung tham khảo ✓ Tiện chỉnh sửa ✓ Download miễn phí mẫu đơn tại ViecLamVui

Trên đây là mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất đai file Word dựng sẵn nội dung tham khảo, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc hiệu quả cho công việc của các bạn.

#MauDonXinXacNhanNguonGocDatDai #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui