Logo

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai file Word

Lượt xem: 172
Ngày đăng: 17/03/2024

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai là gì

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai là mẫu văn bản gửi lên các cơ quan có thẩm quyền nhằm đề nghị giải quyết các tranh chấp về đất đai không thể hòa giải giữa hai bên hộ gia đình.

mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai - ViecLamVui

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai dùng làm gì

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai dùng khi việc tranh chấp đất đai không thể hòa giải được giữa đôi bên làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp về đất bị xâm hại. 

Các bên có thể nội đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất lên UBND cấp xã đề nghị hòa giải, nếu vẫn chưa hòa giải được hai bên cần khởi kiện lên Tòa án có thẩ quyền để giải quyết tranh chấp

Sau đây là mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin giải quyết tranh chấp đất đai tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai file Word

➽➽➽ Download Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai file Word

Cách viết mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Ngày, tháng, năm
 • Tiêu đề viết in hoa "ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI"
 • Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) 
 • Thông tin người viết đơn (Họ tên, năm sinh, CMND/CCCD - Ngày cấp - Nơi cấp, hộ khẩu thường trú, nơi ở)
 • Lý do viết đơn (nêu rõ lý do tranh chấp với ai, hộ gia đình nào, địa chỉ cụ thể, kèm thông tin liên hệ nếu có)
 • Nội dung tranh chấp
 • Lời đề nghị cơ quan chức năng hòa giải việc tranh chấp đất (nêu rõ thửa đất số, loại đất, hạng đất, địa chỉ cụ thể)
 • Lời cảm ơn
 • Các tài liệu thông tin về thửa đất đang sở hữu kèm theo 
 • Ký ghi rõ họ tên người làm đơn đề nghị

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất ✓ Mẫu đơn tranh chấp ranh giới đất đai ✓ Mẫu đơn tranh chấp đất đai thừa kế ✓ Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai ✓ Tải miễn phí mẫu đơn đề nghị giải quyết lấn chiếm đất đai mới nhất tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ công việc của các bạn thật hiệu quả.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui