Logo

Hướng dẫn cách tính lương tăng ca

Lượt xem: 7725
Ngày đăng: 18/03/2024

Lương tăng ca là gì? Cách tính lương tăng ca đêm, lương tăng ca ngày thường, cách tính lương tăng ca ngày chủ nhật, ngày lễ theo quy định mới ⭐ Hướng dẫn chi tiết, cập nhật thông tin chính xác

Cách tính lương tăng ca - Hướng dẫn nhanh ViecLamVui

Lương tăng ca là gì?

Lương tăng ca còn được gọi với tên khác là lương làm thêm giờ, lương làm ngoài giờ. Đây là khoản chi phí mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động cho khoảng thời gian làm việc thêm ngoài khung thời gian làm việc theo quy định của doanh nghiệp. 

Tải mẫu Excel tính lương tăng ca

Sau đây là mẫu Excel tính lương tăng ca có sẵn công thức, dựng sẵn nội dung tham khảo ✓ Dễ dàng chỉnh sửa, tiện dùng ngay ✓ Download trực tuyến hoàn toàn miễn phí

Mẫu Excel tính lương tăng ca - ViecLamVui

Mẫu Excel tính lương tăng ca - ViecLamVui

Hình bảng Excel tính lương tăng ca

 

Cách tính lương tăng ca

Người lao động sẽ được tính lương tăng ca theo đúng quy định của pháp luật và chính sách lương áp dụng của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt, người lao động có nhu cầu tìm việc làm lao động phổ thông cần nắm rõ về cách tính lương làm thêm giờ để không bị mất quyền lợi khi được yêu cầu tăng ca khi làm hàng gấp. Sau đây là cách tính lương tăng ca cập nhật theo quy định mới được ViecLamVui - trang web tuyển dụng trực tuyến uy tín, hỗ trợ tìm việc làm nhanh thật dễ dàng - tổng hợp và chia sẻ để người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi mình được hưởng khi làm thêm ngoài giờ.

Cách tính lương tăng ca đêm

- Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, lương tăng ca đêm được tính như sau:

Lương tăng ca đêm = [Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương] x Số giờ làm thêm vào ban đêm

Trong đó: 

 • Nếu làm thêm giờ vào ban đêm và người lao động không có làm thêm giờ vào ban ngày, người lao động được tính ít nhất bằng 100% tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.
 • Nếu làm thêm giờ vào ban đêm và người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày, người lao động được tính ít nhất bằng 150% tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.
 • Nếu làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ hàng tuần, người lao động được tính ít nhất bằng 200% tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.
 • Nếu làm thêm giờ vào ban đêm của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, người lao động được tính ít nhất bằng 300% tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

*** Lưu ý: Người lao động hưởng lương theo ngày thì ngoài lương tăng ca đêm được tính, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định.

- Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, lương tăng ca đêm được tính như sau:

Lương tăng ca đêm = [Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương] x số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Trong đó: 

 • Nếu làm thêm giờ vào ban đêm và người lao động không có làm thêm giờ vào ban ngày, đơn giá sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường được tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.
 • Nếu làm thêm giờ vào ban đêm và người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày, đơn giá sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường được tính ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.
 • Nếu làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ hàng tuần, đơn giá sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hàng tuần được tính ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.
 • Nếu làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ lễ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Cách tính lương tăng ca ngày thường

- Người lao động hưởng lương theo thời gian thì tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường được tính như sau:

Lương tăng ca = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% x Số giờ làm thêm

- Người lao động làm việc được trả lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường được tính như sau:

Lương tăng ca = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% x Số sản phẩm làm thêm

Cách tính lương tăng ca ngày chủ nhật, ngày lễ

- Người lao động hưởng lương theo thời gian thì tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được tính như sau:

Lương tăng ca = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 200%  hoặc 300% x Số giờ làm thêm

Trong đó:

 • Mức ít nhất bằng 300% được áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.
 • Người lao động hưởng lương theo ngày thì ngoài lương tăng ca vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định.

- Người lao động làm việc được trả lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được tính như sau:

Lương tăng ca = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm

Trong đó:

 • Mức ít nhất 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường sẽ áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần.
 • Mức ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường sẽ áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Cách tính lương tăng ca - Hướng dẫn nhanh ViecLamVui

Câu hỏi thường gặp về cách tính lương tăng ca

Tiền lương tính tăng ca có bao gồm phụ cấp?

Căn cứ vào quy định của Bộ luật lao động, tiền lương của người lao động làm việc trong mọi lĩnh vực từ việc làm văn phòng, việc làm sản xuất cho đến việc làm giải trí hay việc làm chuyên môn như việc làm giáo dục, việc làm ngành luật, công việc dịch thuật... sẽ bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Vì vậy, tiền lương tính tăng ca sẽ bao gồm phụ cấp lương.

Tính tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường như thế nào?

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được tính bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động có làm thêm giờ. Lưu ý không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, 1 tuần theo quy định của pháp luật.

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường khi tính lương tăng ca sẽ không bao gồm những khoản nào?

Những khoản không bao gồm trong tiền lương giờ thực trả khi tính lương làm thêm giờ cho người lao động làm việc hưởng lương thời gian là:

 • Tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ Luật lao động;
 • Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ Luật lao động, tiền thưởng sáng kiến;
 • Tiền ăn giữa ca;
 • Các khoản hỗ trợ xăng xe, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;
 • Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

Làm việc vào khung thời gian nào thì được tính là tăng ca đêm?

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau. Vì vậy, ngoài giờ làm việc vào ban ngày, nếu người lao động làm thêm giờ vào khung giờ trên thì sẽ được tính lương tăng ca đêm.

Người lao động làm việc và làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù ngày lễ thì tính lương tăng ca như thế nào?

Bản chất ngày nghỉ bù được tính như ngày lễ chứ không phải là ngày nghỉ hàng tuần. Vì vậy, người lao động đi làm và làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù thì ngoài mức lương được hưởng ít nhất bằng 300% tiền lương ngày làm việc bình thường, người lao động còn được tính lương tăng ca của thời gian làm thêm giờ ngày nghỉ lễ, ngày lễ, tết, ngày nghỉ lễ có hưởng lương.

➽➽➽ Xem thêm: Tổng hợp bài viết hướng dẫn cách tính thuế TNCN, cách tính lương cơ bản, lương tăng ca làm thêm giờ, cách tính trợ cấp thôi việc... cập nhật theo quy định mới nhất

Lương tăng ca là gì? Cách tính lương tăng ca đêm, lương tăng ca ngày thường, cách tính lương tăng ca ngày chủ nhật, ngày lễ theo quy định mới ⭐ Hướng dẫn chi tiết, cập nhật thông tin chính xác

#CachTinhLuongTangCa #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Nhân sự, Hành Chính trên ViecLamVui