Chế độ thai sản - Cập nhật thông tin chế độ thai sản mới nhất 2019 người lao động cần biết

Theo thống kê từ ViecLamVui, số lao động nữ trong độ tuổi lao động chiếm 45,8% tổng số lao động trong độ tuổi của cả nước. Như vậy, số lao động nữ cũng chiếm số lượng không nhỏ. Vì vậy, bài viết này mong muốn được chia sẻ và cập nhật những thông tin về chế độ thai sản mới nhất đối với lao động nữ nói riêng và người lao động của nước ta nói chung để họ có thể tham khảo và thực hiện đúng quy định nhằm được hưởng đầy đủ quyền lợi của chế độ thai sản khi cần thiết.

Những thông tin về chế độ thai sản mới nhất - Góc nghề nghiệp ViecLamVui


Chế độ thai sản - Luật bảo hiểm xã hội về chế độ thai sản

Đối với lao động nữ, đặc biệt là trong độ tuổi sinh đẻ, thông tin về chế độ thai sản cũng như những quy định trong luật BHXH về chế độ thai sản rất được quan tâm để đảm bảo quyền lợi được hưởng của mình khi sinh con. 

Chế độ thai sản là gì?

Chế độ thai sản hay còn được hiểu là trợ cấp thai sản chính là chế độ đảm bảo vật chất cho người lao động nữ khi có thai và sinh đẻ. Theo Bộ Luật lao động hiện hành, chế độ thai sản sẽ bao gồm những quy định về các quyền lợi được hưởng khi có thai, sinh con thứ nhất, sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản, trợ cấp khi sinh con cũng như trong thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ.

Đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản

Để được hưởng những quyền lợi của chế độ thai sản, lao động nữ cũng cần lưu ý phải đáp ứng được điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau:

 • Lao động nữ sinh con, nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi hay người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận nuôi con nuôi.
 • Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh.
 • Lao động nữ đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước khi sinh hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Chồng có được hưởng chế độ thai sản không?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi có vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Chế độ thai sản 2019 - Những thông tin cần biết

Sau đây là những thông tin về chế độ thai sản mới nhất được ViecLamVui tìm hiểu và tổng hợp để bạn có thể tham khảo và tra cứu khi cần.

Cách tính chế độ thai sản 2019 cho lao động nữ

Nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của lao động nữ khi thực hiện thiên chức làm mẹ, pháp luật có những quy định cụ thể để lao động nữ được hưởng trọn vẹn quyền lợi này qua việc được nghỉ làm và nhận tiền trợ cấp thai sản.

Chế độ nghỉ thai sản

Trong suốt thời gian mang thai và chuẩn bị sinh con, tuỳ theo từng giai đoạn của thai kỳ mà lao động nữ sẽ được nghỉ những ngày nghỉ khác nhau như sau:

 • Khi có thai: Nghỉ 05 ngày cho 05 lần đi khám thai.
 • Khi thai có vấn đề (sẩy, nạo, hút, chết lưu hoặc phá thai bệnh lý): Nghỉ tối đa 50 ngày
 • Khi sinh con: Nghỉ 06 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên thì từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.
 • Khi tránh thai: Nghỉ tối đa 15 ngày.

Đối với người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi vẫn được nghỉ việc hưởng chế độ nghỉ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Tuy nhiên, trong trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH và đủ điều kiện hưởng thì chỉ cha hoặc mẹ được hưởng chế độ nghỉ việc như trên.

Chế độ phụ cấp thai sản

Lao động nữ sinh con ngoài được hưởng chế độ nghỉ thai sản sẽ còn được hưởng thêm chế độ phụ cấp thai sản với những khoản tiền như sau:

 • Tiền trợ cấp thai sản: Lao động nữ sinh con sẽ được hưởng trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con. Nếu mẹ sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha sẽ nhận được khoản trợ cấp này. Cụ thể khoản tiền trợ cấp này được áp dụng từ ngày 01/07/2019 với mức là: 2.980.000 đồng.
 • Tiền chế độ thai sản: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, tiền chế độ thai sản một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
 • Tiền dưỡng sức sau sinh: Cũng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, đối với lao động nữ trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc sau thời gian hưởng chế độ thai sản mà vẫn chưa phục hồi được sức khoẻ thì sẽ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ trong thời gian từ 05-10 ngày. Trong những ngày nghỉ này, lao động nữ cũng được hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Theo đó, từ ngày 01/07/2019, tiền dưỡng sức sau sinh là 447.000 đồng/ngày.

Chế độ thai sản cho nam - Thông tin quy định về chế độ thai sản cho chồng

Bên cạnh việc được nghỉ chế độ thai sản của lao động nữ thì pháp luật cũng tạo điều kiện cho lao động nam được hưởng chế độ thai sản để có thể phụ vợ chăm sóc tốt cho đứa con của mình. Chế độ thai sản cho nam được quy định cụ thể như sau

Chế độ nghỉ thai sản của chồng

Trong thời gian 30 ngày đầu vợ sinh con, người chồng sẽ được hưởng chế độ nghỉ thai sản như sau:

 • 05 ngày nếu sinh thường
 • 07 ngày nếu sinh mổ, sinh dưới 32 tuần tuổi
 • 10 ngày nếu sinh đôi; sinh ba trở lên thì cứ mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày
 • 14 ngày nếu sinh đôi trở lên mà phải mổ

Mức hưởng chế độ thai sản của chồng

Người chồng cũng được hưởng các khoản tiền thai sản theo quy định như sau:

 • Trợ cấp 01 lần: Chế độ này chỉ áp dụng đối với lao động nam đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh và có vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Mức hưởng trợ cấp 01 lần này được tính bằng 02 lần mức lương cơ sở. Cụ thể, từ ngày 01/07/2019, mức hưởng trợ cấp 01 lần sẽ là 2.980.000 đồng.
 • Tiền chế độ thai sản: Ngoài chế độ trợ cấp 01 lần, lao động nam còn được hưởng tiền chế độ BHXH đối với những ngày nghỉ chăm con. Mức hưởng này được tính theo công thức: 100% x (mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ : 24) x số ngày nghỉ.

Chế độ thai sản sinh đôi

Mang thai và sinh con đôi cũng đồng nghĩa với việc sự vất vả trong việc chăm sóc con sẽ tăng lên gấp đôi. Vì vậy, theo quy định về chế độ thai sản, lao động nữ sinh đôi cũng sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn so với trường hợp thông thường.

 • Nghỉ chế độ thai sản: Đối với trường hợp lao động nữ sinh đôi thì sẽ được nghỉ thêm 01 tháng thai sản. Nghĩa là thời gian nghỉ thai sản lúc này sẽ kéo dài 07 tháng.
 • Tiền trợ cấp thai sản: Lao động nữ sinh đôi cũng sẽ được tăng gấp đôi tiền trợ cấp thai sản. Mức trợ cấp thai sản lúc này sẽ bằng 04 lần mức lương cơ sở.

Chế độ thai sản khi sảy thai

Ngoài những quy định về việc hưởng chế độ thai sản khi mang thai và sinh con, lao động nữ cũng sẽ được hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý. 

Thời gian nghỉ chế độ thai sản: sẽ được hưởng theo chỉ định của bệnh viện có thểm quyền với số ngày nghỉ tương ứng là:

 • 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi
 • 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi
 • 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi
 • 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên

Mức hưởng chế độ thai sản khi sảy thai: Khi nghỉ hưởng chế độ thai sản trong trường hợp này, lao động nữ sẽ được hưởng trợ cấp do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả mà không hưởng lương do người sử dụng lao động trả. Mức trợ cấp được tính như sau:

Mức hưởng = (mức trợ cấp theo tháng : 30 ngày) x số ngày nghỉ việc

Chế độ thai sản về sớm 1 tiếng

Theo quy định của Bộ Luật lao động, lao động nữ khi mang thai ở tháng thứ 7 và làm công việc nặng nhọc sẽ được bớt 01 giờ làm việc hàng ngày mà vẫn hưởng đủ lương. Chế độ này cũng được áp dụng đối với lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Chế độ thai sản 2019 cho giáo viên

Đối với công việc giáo viên, nghề nghiệp mang tính chất đặc thù và cao quý, chế độ thai sản đối với giáo viên nữ vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi theo đúng quy định của Bộ Luật lao động khi đóng đủ số tháng BHXH theo quy định.

Ngoài ra, nếu thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hằng năm theo quy định hoặc thanh toán tiền nghỉ hằng năm trong trường hợp do yêu cầu công tác mà cơ sở giáo dục không sắp xếp được thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên.

Thủ tục hưởng chế độ thai sản

Để có thể được hưởng đầy đủ quyền lợi của chế độ thai sản, bạn cần thực hiện đúng và đầy đủ thủ tục cũng như hồ sơ giải quyết chế độ thai sản.

Làm chế độ thai sản cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ giải quyết chế độ thai sản cần đầy đủ những giấy tờ sau:

1. Người lao động

Các trường hợp sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý hoặc thực hiện biện pháp tránh thai:

 • Bản sao giấy ra viện, giấy chuyển tuyến hoặc giấy chuyển viện (nếu có) đối với việc điều trị nội trú.
 • Bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc bản sao giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

Sinh con

 • Bản sao giấy khai sinh, trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trong trường hợp thông thường.
 • Bản sao giấy khai sinh, trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh; bản sao giấy chứng tử, trích lục khai tử hoặc giấy báo tử của con trong trường hợp con chết sau sinh.
 • Bổ sung thêm bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của người mẹ trong trường hợp mẹ chết sau khi sinh con.
 • Bổ sung thêm bản chính biên bản giám định y khoa trong trường hợp người mẹ sau sinh hoặc sau khi nhận con không đủ sức khỏe để chăm con.
 • Bản sao giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án nếu điều trị nội trú; bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nếu điều trị ngoại trú; bản chính biên bản giám định y khoa nếu phải giám định y khoa trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai.
 • Bổ sung bản sao bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; văn bản xác nhận thời điểm giao trẻ đối với trường hợp mang thai hộ.
 • Bản sao giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong trường hợp nuôi con dưới 06 tháng tuổi.

2. Người sử dụng lao động

 • Bản chính danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo mẫu quy định.

Thủ tục làm chế độ thai sản

Các thủ tục cần làm để lao động nữ hưởng chế độ thai sản là

Bước 1: Doanh nghiệp làm thủ tục báo giảm người lao động nghỉ thai sản thông qua việc gởi mẫu theo quy định và hướng dẫn lên cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản theo quy định cho doanh nghiệp. Sau đó, trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người lao động), doanh nghiệp phải nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm. Điều này có nghĩa là trong vòng 55 ngày kể từ ngày người lao động đi làm trở lại thì phải nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản lên cơ quan BHXH, quá thời hạn trên thì hồ sơ sẽ không được giải quyết.

Bước 3: Cơ quan BHXH nhận hồ sơ của người lao động, đơn vị sử dụng lao động để xét duyệt và thực hiện chi trả trợ cấp.

Bước 4: Người lao động nhận kết quả và tiền trợ cấp bằng một trong các hình thức sau:

 • Qua tài khoản ATM của người lao động.
 • Qua đơn vị sử dụng lao động.
 • Trực tiếp tại cơ quan BHXH trong trường hợp chưa nhận tại đơn vị sử dụng lao động mà đơn vị đã chuyển lại cho cơ quan BHXH; trong trường hợp thôi việc trước khi sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi mà không có tài khoản ATM.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho chồng

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho chồng cần những giấy tờ sau:

 • Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do lao động nam có vợ sinh con thực hiện.
 • Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con.
 • Giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc sinh con phải phẫu thuật.
 • Chứng minh nhân dân bản sao chứng thực của vợ.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, lao động nam (người chồng) có trách nhiệm nộp hồ sơ cho công ty, đơn vị sử dụng lao động. Cơ quan, công ty, đơn vị sử dụng lao động phải kê khai và nộp hồ sơ theo mẫu theo đúng thời hạn quy định.

Cơ quan bảo hiểm xã hội sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ sẽ kiểm tra tính hợp pháp, hoàn tất thủ tục hồ sơ chuyển tiền trợ cấp thai sản về cơ quan, đơn vị sử dụng lao động để công ty, đơn vị sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động.

Download đơn xin nghỉ chế độ thai sản ở đâu?

Lao động nữ trong thời gian mang thai và chuẩn bị sinh con cần hoàn tất thủ tục xin nghỉ hưởng chế độ thai sản gửi đến công ty, cơ quan, đơn vị nơi mình đang làm việc để có thể được hưởng đầy đủ quyền lợi của chế độ thai sản. Lúc này, bạn cần chuẩn bị và hoàn thiện mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản phù hợp để hoàn tất thủ tục trước khi nghỉ sinh.

Bạn có thể tham khảo và tải miễn phí online mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản bằng file Word trên thư viện 1001 mẫu văn bản ViecLamVui. Với nội dung chuẩn soạn sẵn và trình bày chuyên nghiệp, bạn cũng có thể điều chỉnh thông tin cá nhân dễ dàng để phù hợp với hồ sơ của bạn.

#CheDoThaiSan #ViecLamVui #GocNgheNghiep

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc. Bài viết thuộc danh mục Góc nghề nghiệp trên ViecLamVui
Đánh giá Chế độ thai sản - Cập nhật thông tin chế độ thai sản mới nhất 2019 người lao động cần biết
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook