Logo

Bài giảng truyền thông giáo dục sức khỏe

Lượt xem: 1155
Ngày đăng: 18/03/2024

Download bài giảng truyền thông giáo dục sức khỏe mới nhất ✓ Bài truyền thông giáo dục sức khỏe cho cộng đồng ✓ Bài giảng kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe ✓ File PPT, PPTX, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

bài giảng giảng truyền thông giáo dục sức khỏe

Tải bài giảng truyền thông giáo dục sức khỏe

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Bài giảng kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe
Tác giả
 • Ths. Lê Công Minh
 • Khoa Giáo dục và Nâng cao sức khỏe
 • Viện Vệ sinh – Y tế công cộng TP.HCM
Tóm tắt

Bài giảng truyền thông giáo dục sức khỏe trình bày khái niệm, vị trí, tầm quan trọng của truyền thông - giáo dục sức khỏe (TT - GDSK), mô tả chính xác các thành phần của quá trình truyền thông, các kỹ năng cơ bản trong truyền thông - giáo dục sức khỏe. 

Nội dung trình bày
 • Khái niệm về truyền thông
 • Khái niệm về giáo dục sức khỏe
 • Các thành phần quá trình truyền thông
 • Các yếu tố chính của giao tiếp
 • Kỹ năng cơ bản trong TT-GDSK
 • Tại sao phải lắng nghe
 • Kỹ năng đặt câu hỏi
 • Kỹ năng giải thích 
 • Kỹ năng khuyến khích, động viên, khen ngợi

➤➤➤ Xem thêm bài giảng về các loại bệnh khác:

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe khác:

Download bài giảng truyền thông giáo dục sức khỏe mới nhất ✓ Bài truyền thông giáo dục sức khỏe cho cộng đồng ✓ Bài giảng kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe ✓ File PPT, PPTX, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là bài giảng truyền thông giáo dục sức khỏe mới nhất ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Y tế. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Y tế trên ViecLamVui