Logo

Giáo trình truyền thông giáo dục sức khỏe PDF

Lượt xem: 993
Ngày đăng: 17/03/2024

Download giáo trình truyền thông giáo dục sức khỏe ✓ Giáo trình truyền thông giáo dục sức khỏe Bộ Y tế ✓ Sách truyền thông giáo dục sức khoẻ PDF ✓ Tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe tham khảo, học tập  ✓ Tải xuống miễn phí

Giáo trình truyền thông giáo dục sức khoẻ - ViecLamVui

Tải giáo trình truyền thông giáo dục sức khỏe PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ
Tác giả Đang cập nhật
Tóm tắt Sách truyền thông giáo dục sức khoẻ được trình bày theo từng phần, mỗi phần đều đặt ra mục tiêu cụ thể cần đạt được trong việc học tập, nghiên cứu, phần cuối mỗi phần sẽ có những câu hỏi để người học có thể ôn tập lại các kiến thức. Giáo trình là tài liệu học tập, tham khảo về truyền thông giáo dục sức khoẻ của sinh viên các ngành y tế cộng đồng và những người quan tâm đến lĩnh vực này.
Mục lục
  • Khái niêm về truyền thông - giáo dục sức khoẻ và nâng cao sức khoẻ
  • Nguyên tắc truyền thông - giáo dục sức khoẻ
  • Hành vi sức khoẻ và quá trình thay đổi hành vi sức khoẻ
  • Nội dung truyền thông - giáo dục sức khoẻ
  • Phương tiện và phương pháp truyền thông - giáo dục sức khoẻ
  • Lập kế hoạch và quản lý hoạt động truyền thông - giáo dục sức khoẻ
  • Kỹ năng truyền thông - giáo dục sức khoẻ
  • Khái niệm truyền thông nguy cơ
  • Năm nguyên tắc và ba thành tố của truyền thông nguy cơ bùng phát vụ dịch bệnh
  • Phụ lục

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe khác:

Download giáo trình truyền thông giáo dục sức khỏe ✓ Giáo trình truyền thông giáo dục sức khỏe Bộ Y tế ✓ Sách truyền thông giáo dục sức khoẻ PDF ✓ Tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe tham khảo, học tập ✓ Tải xuống miễn phí

Trên đây là tài liệu Giáo trình truyền thông giáo dục sức khỏe, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhTruyenThongGiaoDucSucKhoe #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Y tế. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Y tế trên ViecLamVui