Logo

Bài giảng giải phẫu học PDF

Lượt xem: 377
Ngày đăng: 18/03/2024

Download Bài giảng giải phẫu học .PDF ✓ Bài giảng giải phẫu học Y Hà Nội ✓ Ebook bài giảng giải phẫu học pdf ✓ Sách bài giảng giải phẫu học full chương ✓ Tải miễn phí tài liệu bài giảng giải phẫu học tại ViecLamVui

Bài giảng giải phẫu học - ViecLamVui

Tải bài giảng giải phẫu học PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL BÀI GIẢNG GIẢI PHẪU HỌC ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ BÀI GIẢNG GIẢI PHẪU HỌC
Tác giả
 • TS. Nguyễn Văn Huy
 • TS. Lê Hữu Hưng
 • ThS. Vũ Bá Anh
 • PGS. TS. Hoàng Văn Cúc
 • ThS. Ngô Văn Đãng
 • BSCKII. Nguyễn Trần Quýnh
 • BSCKII. Nguyễn Xuân Thuỳ
 • ThS. Trần Sinh Vương
Năm xuất bản 2004
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Y học
Tóm tắt Bài giảng được biên soạn theo các định hướng: mô tả ngắn gọn và loại bỏ những chi tiết ít quan trọng, sắp xếp các nội dung mô tả theo kiểu giải phẫu hệ thống, thống nhất về danh pháp giải phẫu dịch từ nguyên nghĩa Latin và cập nhật những từ mà Hội đồng Danh pháp Giải phẫu Quốc tế mới thay thế, và cải tiến hệ thống các hình minh hoạ. Sách bài giảng giải phẫu học là tài liệu giảng dạy và học tập dành cho sinh viên và giảng viên ngành Y.
Mục lục
 • Chương 1: Giới thiệu giải phẫu học
 • Chương 2: Hệ xương
 • Chương 3: Hệ khớp
 • Chương 4: Hệ cơ
 • Chương 5: Hệ tuần hoàn
 • Chương 6: Hệ hô hấp
 • Chương 7: Hệ tiêu hoá
 • Chương 8: Hệ tiết niệu
 • Chương 9: Hệ sinh dục
 • Chương 10: Hệ thần kinh
 • Chương 11: Các giác quan
 • Chương 12: Hệ nội tiết

➤➤➤ Xem thêm bài giảng về các loại bệnh khác:

Download Bài giảng giải phẫu học .PDF ✓ Bài giảng giải phẫu học Y Hà Nội ✓ Ebook bài giảng giải phẫu học pdf ✓ Sách bài giảng giải phẫu học full chương ✓ Tải miễn phí tài liệu bài giảng giải phẫu học tại ViecLamVui

Trên đây là tài liệu bài giảng giải phẫu học, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả

#BaiGiangGiaiPhauHoc #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Bác sĩ. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Bác sĩ trên ViecLamVui