Logo

Bài giảng tiêm an toàn

Lượt xem: 800
Ngày đăng: 18/03/2024

Download bài giảng tiêm an toàn mới nhất ✓Bài giảng về tiêm an toàn ✓ Bài giảng powerpoint về tiêm an toàn ✓Tài liệu an toàn tiêm chủng ✓ File PPT, PPTX, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

bài giảng tiêm an toàn

Tải bài giảng tiêm an toàn

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Bài giảng tiêm an toàn
Tác giả
  • Nguyễn Bích Lưu
  • Bộ Y Tế Cục Quản Lý Khám, Chữa Bệnh Phòng Điều Dưỡng - Tiết Chế 
  • Tiêm an toàn vì sự an toàn của người tiêm, người được tiêm và cộng đồng 
Tóm tắt

Bài giảng tiêm an toàn là tài liệu được biên soạn để hướng dẫn, đào tạo giảng viên, nhân viên thực hiện tiêm an toàn, trong bài giảng cập nhật kiến thức, thay đổi hành vi và thái độ liên quan đến tiêm an toàn. 

Nội dung trình bày
  • Đặt vấn đề
  • Mục tiêu
  • Phương pháp
  • Các bước tiến hành
  • Kết quả
  • Đề xuất giải pháp

➤➤➤ Xem thêm bài giảng về các loại bệnh khác:

Download bài giảng tiêm an toàn mới nhất ✓Bài giảng về tiêm an toàn ✓ Bài giảng powerpoint về tiêm an toàn ✓Tài liệu an toàn tiêm chủng ✓ File PPT, PPTX, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là bài giảng tiêm an toàn mới nhất ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Y tế. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Y tế trên ViecLamVui