Logo

Bài giảng sinh lý hệ hô hấp

Lượt xem: 438
Ngày đăng: 17/03/2024

Download bài giảng sinh lý hệ hô hấp PPT mới nhất ✓ Bài giảng sinh lý bệnh hệ hô hấp ✓ Bài giảng hệ hô hấp ✓ File PPT, PPTX, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

bài giảng sinh lý hệ hô hấp

Tải bài giảng sinh lý hệ hô hấp

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Bài giảng sinh lý hệ hô hấp
Tác giả
 • Ths Phạm Hoàng Khánh
Tóm tắt

Bài giảng sinh lý hệ hô hấp trình bày đặc điểm cấu tạo và chức năng bộ máy hô hấp gồm: lồng ngực, màng phổi cơ hô hấp, phổi đường dẫn khí, lồng ngực, màng phổi, đường dẫn khí,,...

Nội dung trình bày
 • Lồng ngực 
 • Màng phổi 
 • Đường dẫn khí
 • Thông khí phổi
 • Hoạt động thông khí phổi
 • Đánh giá hoạt động thông khí phổi
 • Điều hòa thông khí phổi
 • Trao đổi khí tại phổi (tự học)
 • Đặc điểm cấu tạo chức năng của màng hô hấp
 • Hoạt động trao đổi khí tại phổi
 • Đánh giá chức năng trao đổi khí tại phổi
 • Sự xứng hợp giữa hô hấp và tuần hoàn
 • Chuyên chở khí trong máu (tự học)
 • Đặc điểm cấu tạo chức năng của hemoglobin
 • Hoạt động chuyên chở khí trong máu

➤➤➤ Xem thêm bài giảng về các loại bệnh khác:

Download bài giảng sinh lý hệ hô hấp PPT mới nhất ✓ Bài giảng sinh lý bệnh hệ hô hấp ✓ Bài giảng hệ hô hấp ✓ File PPT, PPTX, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là bài giảng sinh lý hệ hô hấp mới nhất ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Y tế. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Y tế trên ViecLamVui