Logo

Bài giảng sức khỏe môi trường

Lượt xem: 562
Ngày đăng: 15/03/2024

Download bài giảng sức khỏe môi trường PPT mới nhất ✓ Bài giảng đại cương sức khỏe môi trường✓ Bài giảng môi trường và sức khỏe ✓ File PPT, PPTX, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

bài giảng sức khỏe môi trường

Tải bài giảng sức khỏe môi trường

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Bài giảng sức khỏe môi trường
Tác giả
  • Ths. Trần Thị Tuyết Hạnh
Tóm tắt

Bài giảng sức khỏe môi trường nêu những khái niệm cơ bản về sức khỏe môi trường, trình bày những mối đe dọa của môi trường đến sức khỏe con người, các vấn đề cấp bách về sức khỏe môi trường, các yếu tố ảnh hưởng tới nhận thức nguy cơ sức khỏe môi trường, tác động của thay đổi hệ sinh thái, bệnh truyền nhiễm liên quan đến môi trường, nước, ôi nhiễm không khí, giải pháp,...

Nội dung trình bày
  • Chương 1: Nhập môn sức khỏe môi trường
  • Chương 2: Lượng giá nguy cơ do phơi nhiễm dioxin qua thực phẩm - TP Biên Hòa 
  • Chương 3: Lượng giá nguy cơ sức khỏe môi trường 
  • Chương 4: Cơ sở sinh thái học của sức khỏe và bệnh tật 
  • Chương 5: Phân tích các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến vấn đề SKMT
  • Chương 6: Nước và vệ sinh nước
  • Chương 7: Ôi nhiễm không khí 
  • Chương 8: Ôn tập và giải pháp

➤➤➤ Xem thêm bài giảng về các loại bệnh khác:

Download bài giảng sức khỏe môi trường PPT mới nhất ✓ Bài giảng đại cương sức khỏe môi trường✓ Bài giảng môi trường và sức khỏe ✓ File PPT, PPTX, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là bài giảng sức khỏe môi trường mới nhất ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Y tế. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Y tế trên ViecLamVui