Logo

Bài giảng vàng da sơ sinh PPT, PDF

Lượt xem: 420
Ngày đăng: 17/03/2024

Download Bài giảng vàng da sơ sinh .PPT, .PDF ✓ Slide bài giảng vàng da ở trẻ sơ sinh chi tiết ✓ Tài liệu bài giảng vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh ✓ Bài giảng Y khoa ✓ File PPT, PPTX, PDF ✓ Miễn phí tải bài giảng link Google Drive tại ViecLamVui

Bài giảng vàng da sơ sinh - ViecLamVui

Tải bài giảng vàng da sơ sinh

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL BÀI GIẢNG

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP Ở TRẺ SƠ SINH
Tác giả ThS. BS. Nguyễn Thu Tịnh
Số slide 49
Tóm tắt Bài giảng được biên soạn trình bày các nội dung kiến thức về bệnh vàng da sơ sinh bao gồm: định nghĩa, đại cương, dịch tễ học bệnh vàng da sơ sinh; vàng da sinh lý, vàng da nặng; bệnh học bệnh não do bilirubin, sinh lý bệnh bệnh não do bilirubin, cơ chế tế bào của độc tính não do bilirubin,...
Mục lục
 • Định nghĩa
 • Đại cương
 • Dịch tễ học
 • Vàng da sinh lý
 • Vàng da nặng
 • Bệnh học bệnh não do bilirubin
 • Sinh lý bệnh bệnh não do bilirubin
 • Cơ chế tế bào của độc tính não do Bili
 • Biểu hiện lâm sàng của BIND
 • Yếu tố tăng nguy cơ
 • Nguyên nhân tăng bili gián tiếp bệnh lý
 • Vàng da sữa mẹ
 • Bệnh lý tán huyết đồng miễn dịch
 • Bệnh lý tán huyết ABO
 • Galactosemia
 • Crigler-Najjar syndromes
 • Điều trị
 • Theo dõi vàng da tăng bilirubin gián tiếp sau sanh

➤➤➤ Xem thêm bài giảng về các loại bệnh khác:

Download Bài giảng vàng da sơ sinh .PPT, .PDF ✓ Slide bài giảng vàng da ở trẻ sơ sinh chi tiết ✓ Tài liệu bài giảng vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh ✓ Bài giảng Y khoa ✓ File PPT, PPTX, PDF ✓ Miễn phí tải bài giảng link Google Drive tại ViecLamVui

Trên đây là tài liệu bài giảng vàng da sơ sinh, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả

#BaiGiangVangDaSoSinh #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Bác sĩ. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Bác sĩ trên ViecLamVui