Logo

Bài giảng sơ cứu gãy xương

Lượt xem: 450
Ngày đăng: 18/03/2024

Download bài giảng sơ cứu gãy xương mới nhất ✓ Bài giảng kỹ thuật sơ cứu gãy xương✓Các bước sơ cứu người bị gãy xương ✓ File PPT, PPTX, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

bài giảng sơ cứu gãy xương

Tải bài giảng sơ cứu gãy xương

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Bài giảng sơ cứu gãy xương
Tác giả
 • GV. Vũ Văn Tiến
 • Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai - Bộ môn điều dưỡng
Tóm tắt

Bài giảng sơ cứu gãy xương trình bày tình trạng gãy xương, mục đích của việc bất động gãy xương, dấu hiệu của gãy xương, các loại nẹp bất động gãy xương, các nguyên tắc chung khi thực hiện bất động gãy xương bằng nẹp gỗ,...

Nội dung trình bày
 • Định nghĩa 
 • Phân loại 
 • Các tai biến 
 • Các dấu hiệu chắc chắn gãy xương 
 • Các dấu hiệu không chắc chắn gãy xương
 • Mục đích của việc sơ cứu xương gãy 
 • Nguyên tắc chung khi sơ cứu gãy xương 
 • Các phương pháp bất động 
 • Nguyên tắc chung khi thực hiện bất động xương gãy bằng nẹp gỗ 

➤➤➤ Xem thêm bài giảng về các loại bệnh khác:

Download bài giảng sơ cứu gãy xương mới nhất ✓ Bài giảng kỹ thuật sơ cứu gãy xương✓Các bước sơ cứu người bị gãy xương ✓ File PPT, PPTX, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là bài giảng sơ cứu gãy xương mới nhất ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Y tế. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Y tế trên ViecLamVui