Logo

Bài giảng sốt xuất huyết Dengue PPT, PDF

Lượt xem: 764
Ngày đăng: 18/03/2024

Download Bài giảng sốt xuất huyết Dengue .PPT, .PDF ✓ Slide bài giảng sốt xuất huyết Dengue đầy đủ, chi tiết ✓ Bài giảng bệnh học sốt xuất huyết Dengue ✓ Bài giảng sốt xuất huyết cập nhật mới nhất ✓ File PPT, PPTX, PDF ✓ Miễn phí tải xuống link Google Drive tại ViecLamVui

Bài giảng sốt xuất huyết Dengue - ViecLamVui

Tải slide bài giảng sốt xuất huyết Dengue

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL BÀI GIẢNG

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE
Tác giả PGS. TS. Nguyễn Văn Kính
Số slide 75
Tóm tắt Bài giảng trình bày các nội dung về bệnh sốt xuất Dengue bao gồm: dịch tễ và virut học, bệnh sinh, lâm sàng, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh.
Mục lục
 • Tình hình sốt xuất huyết tại Việt Nam
 • Sự lây truyền SD/SXHD
 • Muỗi AEDES & sự lây truyền SD/SXHD
 • Cấu trúc Gene của virus Dengue
 • Chu trình nhân lên của virus Dengue
 • Chu kỳ lây truyền
 • Nhiễm Dengue tiên phát
 • Nhiễm Dengue thứ phát
 • Sinh bệnh học SXH Dengue
 • Các giai đoạn của SXH Dengue
 • Xét nghiệm xác định virus Dengue
 • Chẩn đoán sơ bộ ca nhiễm Dengue
 • Chẩn đoán xác định
 • Chẩn đoán phân biệt
 • Điều trị
 • Chăm sóc người bệnh
 • Phòng bệnh

➤➤➤ Xem thêm bài giảng về các loại bệnh khác:

Download Bài giảng sốt xuất huyết Dengue .PPT, .PDF ✓ Slide bài giảng sốt xuất huyết Dengue đầy đủ, chi tiết ✓ Bài giảng bệnh học sốt xuất huyết Dengue ✓ Bài giảng sốt xuất huyết cập nhật mới nhất ✓ File PPT, PPTX, PDF ✓ Miễn phí tải xuống link Google Drive tại ViecLamVui

Trên đây là slide bài giảng sốt xuất huyết Dengue, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả

#BaiGiangSotXuatHuyetDengue #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Bác sĩ. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Bác sĩ trên ViecLamVui