Logo

Bài giảng viêm ruột thừa PPT, PDF

Lượt xem: 530
Ngày đăng: 18/03/2024

Download Bài giảng viêm ruột thừa .PPT, .PDF ✓ Slide bài giảng viêm ruột thừa tiện tham khảo, chỉnh sửa, bổ sung ✓ Bài giảng về bệnh viêm ruột thừa chi tiết nhất ✓ Bài giảng bệnh học viêm ruột thừa dành cho sinh viên y khoa ✓ File PPT, PPTX, PDF ✓ Tải xuống miễn phí

Bài giảng viêm ruột thừa - ViecLamVui

Tải slide bài giảng viêm ruột thừa

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL BÀI GIẢNG VỀ BỆNH VIÊM RUỘT THỪA

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ VIÊM RUỘT THỪA
Tác giả BS. Nguyễn Trung Tín
Số slide 89
Tóm tắt Bài giảng trình bày nội dung tổng quan chi tiết và đầy đủ các vấn đề về lịch sử chẩn đoán và điều trị, dịch tễ học, tỷ lệ tử vong, phôi thai học, giải phẫu học, nguyên nhân, sinh lý học, giải phẫu bệnh lý, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị đối với bệnh viêm ruột thừa. Bài giảng là tài liệu tham khảo, nghiên cứu và học tập thật sự hữu ích đối với sinh viên Y khoa.
Mục lục
 • Lịch sử chẩn đoán và điều trị
 • Dịch tễ học
 • Tỷ lệ tử vong
 • Phôi thai học
 • Giải phẫu học
 • Mạc treo và mạch máu
 • Mô học
 • Nguyên nhân
 • Sinh lý bệnh
 • Giải phẫu bệnh lý
 • Triệu chứng cơ năng
 • Triệu chứng thực thể
 • Chẩn đoán phân biệt
 • Cận lâm sàng
 • Chẩn đoán hình ảnh
 • Diễn tiến bệnh
 • Điều trị

➤➤➤ Xem thêm bài giảng về các loại bệnh khác:

Download Bài giảng viêm ruột thừa .PPT, .PDF ✓ Slide bài giảng viêm ruột thừa tiện tham khảo, chỉnh sửa, bổ sung ✓ Bài giảng về bệnh viêm ruột thừa chi tiết nhất ✓ Bài giảng bệnh học viêm ruột thừa dành cho sinh viên y khoa ✓ File PPT, PPTX, PDF ✓ Tải xuống miễn phí

Trên đây là Slide bài giảng viêm ruột thừa, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả

#BaiGiangViemRuotThua #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Bác sĩ. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Bác sĩ trên ViecLamVui