Logo

Bài giảng viêm phúc mạc PPT, PDF

Lượt xem: 400
Ngày đăng: 18/03/2024

Download Bài giảng viêm phúc mạng .PDF, .PPT, .PPTX ✓ Bài giảng bệnh học viêm phúc mạc ✓ Viêm phúc mạc slide bài giảng chi tiết nhất ✓ Tài liệu học tập ngành Y về bệnh viêm phúc mạc ✓ Tải miễn phí bài giảng link Google Drive

Bài giảng viêm phúc mạc - ViecLamVui

Tải bài giảng viêm phúc mạc

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL BÀI GIẢNG VIÊM PHÚC MẠC PDF, PPT

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ VIÊM PHÚC MẠC
Tác giả Trường Trung cấp Y Hà Nội
Số slide 23
Tóm tắt Bài giảng bao gồm các kiến thức đại cương về phúc mạc, triệu chứng, chẩn đoán, xử trí viêm phúc mạc. Thông qua bài giảng, người học sẽ đạt được các mục tiêu học tập: nêu được các dấu hiệu quan trọng để chẩn đoán viêm phúc mạc; nắm được các nguyên nhân thường gặp gây bệnh viêm phúc mạc; biết cách xử trí bệnh nhân viêm phúc mạc tại tuyến y tế cơ sở.
Mục lục
  • Đại cương
  • Triệu chứng
  • Chẩn đoán
  • Xử trí
  • Câu hỏi ôn tập

➤➤➤ Xem thêm bài giảng về các loại bệnh khác:

Download Bài giảng viêm phúc mạng .PDF, .PPT, .PPTX ✓ Bài giảng bệnh học viêm phúc mạc ✓ Viêm phúc mạc slide bài giảng chi tiết nhất ✓ Tài liệu học tập ngành Y về bệnh viêm phúc mạc ✓ Tải miễn phí bài giảng link Google Drive

Trên đây là tài liệu bài giảng viêm phúc mạc, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaiGiangViemPhucMac #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Bác sĩ. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Bác sĩ trên ViecLamVui