Logo

Bài giảng kháng sinh PDF

Lượt xem: 507
Ngày đăng: 15/03/2024

Download bài giảng kháng sinh PDF mới nhất ✓ Bài giảng về kháng sinh ✓ Bài giảng kháng sinh Sulfamid, Macrolid ✓ File PPT, PPTX, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

bài giảng kháng sinh

Tải bài giảng kháng sinh

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Bài giảng kháng sinh 
Tóm tắt

Bài giảng kháng sinh sau đây là tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc. Nội dung bài giảng trình bày 3 phần chính gồm có: đại cương về kháng sinh, các nhóm kháng sinh, một số vấn đề về sử dụng kháng sinh. 

Mục lục

Đại cương

 • Định nghĩa
 • Phổ tác dụng
 • Tác dụng
 • Phân loại kháng sinh

Các nhóm kháng sinh

 • Nhóm Beta - Lactam
 • Nhóm aminoglycosid (aminosid: AG)
 • Nhóm phenicol
 • Nhóm tetracyclin
 •  Nhóm macrolid
 • Nhóm lincosamid (có tính bazơ)
 • Nhóm rifamycin
 • Nhóm peptid
 • Nhóm kháng sinh tổng hợp

Một số vấn đề về sử dụng kháng sinh

 • Nguyên tắc dùng kháng sinh
 • Những nguyên nhân thất bại trong việc dùng kháng sinh
 • Vi khuẩn kháng kháng sinh
 • Phối hợp kháng sinh

➤➤➤ Xem thêm bài giảng về các loại bệnh khác:

Download bài giảng kháng sinh PDF mới nhất ✓Bài giảng về kháng sinh ✓ Bài giảng kháng sinh Sulfamid, Macrolid ✓ File PPT, PPTX, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là bài giảng kháng sinh mới nhất ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Y tế. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Y tế trên ViecLamVui