Logo

Bài giảng Dịch tễ học PPT, PDF

Lượt xem: 661
Ngày đăng: 17/03/2024

Bài giảng dịch tễ học .pdf, .ppt ✓ Bài giảng đại cương dịch tễ học, bài giảng dịch tễ học bệnh truyền nhiễm... ✓ Slide Dịch tễ học bài giảng ✓ Tài liệu Dịch tễ học giảng dạy, học tập ✓ Download bài giảng dịch tễ học không mất phí tại ViecLamVui

Bài giảng Dịch tễ học - ViecLamVui

Tải bài giảng đại cương Dịch tễ học PPT, PDF

XEM TRƯỚC 10 SLIDE BÀI GIẢNG

TẢI FULL BÀI GIẢNG DỊCH TỄ HỌC

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

TÊN BÀI GIẢNG ĐẠI CƯƠNG VỀ DỊCH TỄ HỌC
Tác giả PGS. TS. Lê Hoàng Ninh
Số Slide 90
Tóm tắt

Bài giảng cung cấp tổng quan kiến thức đại cương về Dịch tễ học. Thông qua bài giảng, người học sẽ đạt được các mục tiêu:

  • Hiểu được dịch tễ học là gì?
  • Mục tiêu của dịch tễ học
  • Vai trò của Dịch tễ học: trong phòng ngừa, trong điều trị, trong y tế công cộng, trong xã hội học
Mục lục
  • Dịch tễ học là gì?
  • Phương cách tiếp cận của dịch tễ học
  • Dịch tễ mô tả và phân tích
  • Mục tiêu dịch tễ học
  • Vai trò của dịch tễ học

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu khác về Dịch tễ học

➤➤➤ Xem thêm bài giảng về các loại bệnh khác:

 

Bài giảng dịch tễ học .pdf, .ppt ✓ Bài giảng đại cương dịch tễ học, bài giảng dịch tễ học bệnh truyền nhiễm... ✓ Slide Dịch tễ học bài giảng ✓ Tài liệu Dịch tễ học giảng dạy, học tập ✓ Download bài giảng dịch tễ học không mất phí tại ViecLamVui

Trên đây là tài liệu bài giảng môn Dịch tễ học file PDF, PPT, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaiGiangDichTeHoc #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Y tế. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Y tế trên ViecLamVui