Logo

Giáo trình dịch tễ học PDF

Lượt xem: 2397
Ngày đăng: 15/03/2024

Download Giáo trình dịch tễ học .pdf ✓ Sách giáo trình dịch tễ học Y Huế ✓ Giáo trình dịch tễ học - PGS. TS. Đinh Thanh Huề chủ biên ✓ Giáo trình môn dịch tễ học ✓ Tài liệu dịch tễ học giảng dạy, học tập ✓ Tải xuống miễn phí

Giáo trình dịch tễ học - ViecLamVui

Tải giáo trình dịch tễ học Y Dược Huế PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG GIÁO TRÌNH

TẢI FULL GIÁO TRÌNH DỊCH TỄ HỌC

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH DỊCH TỄ HỌC
Tác giả

Chủ biên

  • PGS. TS. Đinh Thanh Huề

Tham gia biên soạn

  • ThS. Nguyễn Văn Hoà
  • ThS. Trần Thị Anh Đào
  • ThS. Hồ Hiếu
Năm xuất bản 2006
Nhà xuất bản Trường Đại học Y Huế
Tóm tắt

Trước đây, Dịch tễ học là môn học của các vụ đại dịch, nghĩa là khoa học về các bệnh truyền nhiễm quan trọng. Tuy nhiên với những biến đổi sâu sắc gần đây, Dịch tễ học đã có một tầm nhìn tổng quát hơn, quan tâm tới tất cả các yếu tố sinh học, xã hội học liên quan đến con người.

Giáo trình dịch tễ học của trường Đại học Y Huế trình bày bao gồm tất cả các kiến thức tổng quan về dịch tễ học; kiến thức dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, các bệnh lây theo đường tiêu hoá, hô hấp, đường máu, đường da, niêm mạc; chiến dịch tiêm chủng... Giáo trình sử dụng giảng dạy và học tập cho Bác sĩ Đa khoa hệ 06 năm. 

Mục lục

1. Định nghĩa, mục đích của DTH, Dịch tễ học và vấn đề dự phòng

2. Các tỷ lệ thường dùng trong Dịch tễ học

3. Phương pháp phát hiện bệnh trong cộng đồng

4. Dịch tễ học mô tả

5. Sai số và yếu tố nhiễu trong nghiên cứu DTH

6. Phương pháp điều tra trên mẫu

7. Nghiên cứu thuần tập

8. Nghiên cứu bệnh chứng

9. Nghiên cứu thực nghiệm

10. Các khái niệm về Dịch tễ học nhiễm trùng

11. Quá trình dịch

12. Giám sát Dịch tễ học

13. Điều tra xử lý dịch

14. Dịch tễ học các bệnh lây theo đường tiêu hoá

15. Dịch tễ học các bệnh lây theo đường hô hấp

16. Dịch tễ học các bệnh lây theo đường máu

17. Dịch tễ học các bệnh lây theo đường da, niêm mạc

18. Dịch tễ học nhiễm HIV/AIDS

19. Tiêm chủng

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu khác về Dịch tễ học

Download Giáo trình dịch tễ học .pdf ✓ Sách giáo trình dịch tễ học Y Huế ✓ Giáo trình dịch tễ học - PGS. TS. Đinh Thanh Huề chủ biên ✓ Giáo trình môn dịch tễ học ✓ Tài liệu dịch tễ học giảng dạy, học tập ✓ Tải xuống miễn phí

Trên đây là giáo trình dịch tễ học file PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả

#GiaoTrinhDichTeHoc #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Y tế. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Y tế trên ViecLamVui