Logo

Bài giảng xuất huyết tiêu hóa - TS BS Quách Ngọc Đức

Lượt xem: 408
Ngày đăng: 17/03/2024

Download bài giảng xuất huyết tiêu hóa PDF ✓ Xuất huyết tiêu hoá bệnh học ✓ Bài giảng xuất huyết tiêu hóa cao, dưới, trên ✓ Xuất huyết tiêu hóa slide ✓ Bệnh học xuất huyết tiêu hóa ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu về bệnh xuất huyết tiêu hóa Google Drive.

Bài giảng xuất huyết tiêu hóa - TS BS Quách Ngọc Đức

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL BÀI GIẢNG

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ BÀI GIẢNG XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA
Tác giả TS BS Quách Trọng Đức
Nhà xuất bản BM Nội - Đại học Y Dược TP HCM
Tóm tắt Bài giảng xuất huyết tiêu hóa của Bác sĩ Quách TRọng Đức, tài liệu là nguồn tham khảo, học tập và giảng dạy hữu ích cho giáo viên và sinh viên ngành Y. 
Mục lục
  • Định nghĩa
  • Tình huống lâm sàng
  • Các vấn đề cần giải quyết
  • Suy gan

➤➤➤ Xem thêm bài giảng về các loại bệnh khác:

Download bài giảng xuất huyết tiêu hóa PDF ✓ Xuất huyết tiêu hoá bệnh học ✓ Bài giảng xuất huyết tiêu hóa cao, dưới, trên ✓ Xuất huyết tiêu hóa slide ✓ Bệnh học xuất huyết tiêu hóa ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu về bệnh xuất huyết tiêu hóa Google Drive.

Trên đây là bài giảng xuất huyết tiêu hóa, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả

#BaiGiangXuatHuyetTieuHoa #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Bác sĩ. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Bác sĩ trên ViecLamVui