Logo

Mẫu đơn xin nghỉ việc trước thời hạn

Lượt xem: 2665
Ngày đăng: 18/03/2024

Mẫu đơn xin nghỉ việc trước thời hạn ✅ Sử dụng xin thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động ✅ File Word format chuẩn, tiện sử dụng ngay ✅ Trình bày chuyên nghiệp, nội dung rõ ràng, súc tích ✅ Tải miễn phí ✅ Thuộc series Mẫu đơn xin nghỉ việc - Thư viện 1001 Mẫu văn bản của ViecLamVui, cổng thông tin việc làm trực tuyến kết nối hiệu quả nhà tuyển dụng và người tìm việc

Đơn xin nghỉ việc trước thời hạn - 1001 Mẫu văn bản ViecLamVui

➽➽➽ Xem thêm: Các mẫu đơn xin nghỉ việc

Xem trước và tải mẫu đơn bằng file Word

Mẫu sử dụng thích hợp cho các trường hợp người lao động, công chức, viên chức xin nghỉ việc trước thời hạn hết hạn của hợp đồng lao động và tuân thủ đúng về quy định thời hạn cần báo trước việc nghỉ việc.

 

➽➽➽ Có thể bạn quan tâm: Các mẫu đơn được tìm kiếm nhiều nhất

Câu hỏi thường gặp về đơn xin nghỉ việc trước thời hạn

Những trường hợp nào người lao động được làm đơn xin nghỉ việc trước thời hạn mà không phải bồi thường cho người sử dụng lao động?

Theo Luật lao động hiện hành quy định, đối với hợp đồng lao động đã ký và đang còn trong thời hạn hiệu lực, người lao động có thể làm đơn xin nghỉ việc trước thời hạn trong những trường hợp sau:

 • Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
 • Trả lương không đúng thời hạn hoặc không được trả lương đầy đủ theo đúng mức lương Gross hoặc lương Net đã thoả thuận trong hợp đồng lao động.
 • Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động.
 • Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.
 • Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước.
 • Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
 • Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp trên, để tránh trường hợp nghỉ việc trái pháp luật và phải bồi thường cho người sử dụng lao động, người lao động cần phải báo trước cho cho người sử dụng lao động như sau:

 • Đối với hợp đồng không xác định thời hạn: Ít nhất 45 ngày
 • Đối với hợp đồng lao động có xác định thời hạn: Ít nhất 30 ngày
 • Đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng: Ít nhất 03 ngày.

Khi làm đơn xin nghỉ việc trước thời hạn, thời gian báo trước của công chức, viên chức có khác người lao động?

Theo Luật Cán bộ, Công chức và Luật viên chức hiện hành, khi muốn chấm dứt hợp đồng làm việc trước thời hạn, cũng như đối với người lao động, công chứcviên chức cũng cần làm đơn xin nghỉ việc để báo trước trong thời hạn quy định tuỳ theo loại hợp đồng đã ký kết và phải có lý do hợp lý thì mới được giải quyết, cụ thể như sau:

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Ít nhất 45 ngày.
 • Hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Ít nhất 30 ngày nếu thuộc trường hợp bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Đối với những trường hợp sau đây, công chức viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và chỉ cần báo trước ít nhất 03 ngày:

 • Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc.
 • Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc.
 • Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động.
 • Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh.
 • Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

Những trường hợp nào công chức, viên chức không được giải quyết đơn xin nghỉ việc trước thời hạn?

Tùy vào từng loại hợp đồng làm việc cũng như từng tình huống cụ thể, công chức viên chức khi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về thời gian báo trước khi nghỉ việc theo quy định. Tuy nhiên, khi làm đơn xin chấm dứt hợp đồng làm việc, công chức và viên chức sẽ chưa được giải quyết nếu thuộc một trong các trường hợp:

 • Đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử.
 • Chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị sự nghiệp công lập khi được cử đi đào tạo.
 • Chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của công chức, viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế.

Người lao động nghỉ việc trước thời hạn trái pháp luật bị xử phạt như thế nào?

Người lao động tự ý nghỉ việc trước thời hạn mà không tuân thủ đúng quy định về thời hạn báo trước (trừ những trường hợp cụ thể theo quy định trong Luật lao động) thì được xem là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Với trường hợp này, người lao động sẽ bị xử phạt như sau:

 • Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
 • Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.
 • Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động nếu người lao động có ký hợp đồng về đào tạo nghề trong thời gian làm việc.

Không có hợp đồng lao động, khi nghỉ việc, người lao động có cần báo trước?

Theo quy định của Bộ Luật lao động hiện hành, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và phải được lập thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Người lao động tham gia làm việc tại tổ chức sử dụng lao động từ 03 tháng trở lên thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ giao kết hợp đồng bằng văn bản với người lao động. Trong trường hợp người sử dụng lao động không giao kết HĐLĐ với người lao động làm việc từ 3 tháng trở lên là trái với quy định của pháp luật về lao động.

Vì vậy, không có HĐLĐ, người lao động muốn nghỉ việc cũng không cần phải tuân thủ quy định về thời gian báo trước theo quy định của Bộ luật lao động vì giữa người lao động và người sử dụng lao động không có ký kết hợp đồng lao động. Tuy nhiên, khi bạn nghỉ việc thì công ty vẫn phải thanh toán cho bạn tiền lương trong những ngày bạn đã làm việc. Bởi tuy không có hợp đồng lao động nhưng có thể căn cứ vào thang bảng lương của công ty để người lao động có thể bảo vệ quyền lợi của mình.

Mẫu đơn xin nghỉ việc trước thời hạn ✅ Sử dụng xin thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động ✅ File Word format chuẩn, tiện sử dụng ngay ✅ Trình bày chuyên nghiệp, nội dung rõ ràng, súc tích ✅ Tải miễn phí ✅ Thuộc series Mẫu đơn xin nghỉ việc - Thư viện 1001 Mẫu văn bản của ViecLamVui, cổng thông tin việc làm trực tuyến kết nối hiệu quả nhà tuyển dụng và người tìm việc

#Mau_Don_Xin_Nghi_Viec_Truoc_Thoi_Han #Don_Xin_Nghi_Viec #1001mauvanbanvieclamvui #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Nhân sự, Hành Chính trên ViecLamVui