Logo

Lương Gross, lương Net - Mức lương nào có lợi hơn cho người lao động?

Lượt xem: 862
Ngày đăng: 17/03/2024

Theo khảo sát từ ViecLamVui, hơn 50% người lao động nhất là đối với những sinh viên mới ra trường đi tìm việc không biết nên đàm phán lương với nhà tuyển dụng là lương gross hay lương net? Bên cạnh đó, phần lớn các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay đều sử dụng mức lương net để ký hợp đồng với người lao động. Vậy, lương gross và lương net, mức lương nào có lợi hơn cho người lao động? Hãy tham khảo bài viết sau nhé.

Lương Gross, lương Net - Góc nghề nghiệp ViecLamVui

Tìm hiểu lương net và lương gross

Khi đi làm, vấn đề tiền lương luôn được người lao động quan tâm và luôn là tiêu chí cân nhắc để lựa chọn môi trường làm việc thích hợp. Tuy nhiên, nhiều bạn sinh viên mới ra trường và ngay cả những người đã đi làm nhiều năm vẫn còn mơ hồ về khái niệm lương gross và lương net cũng như chưa hiểu rõ về việc nhận lương net hay lương gross thì có lợi hơn. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé

Lương gross là gì?

Lương Gross được hiểu chính là mức lương bao gồm tất cả các khoản lương cơ bản, phụ cấp, trợ cấp, hoa hồng… Hiểu một cách đơn giản lương gross chính là tổng thu nhập của bạn nhận được tương xứng với vị trí và trách nhiệm công việc mà bạn đảm nhận. Tuy nhiên, khi công ty trả lương cho bạn theo mức lương gross thì bạn phải trích ra một số tiền để đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc bao gồm: 8% BHXH, 1.5% BHYT & 1% BHTN và tiền đóng khoản thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Lương net là gì?

Lương Net là mức lương thực tế mà bạn sẽ nhận được sau khi đã trừ đi các khoản như bảo hiểm bắt buộc, tiền thuế thu nhập cá nhân hoặc các khoản phải khấu trừ khác của người lao động. Hiểu một cách đơn giản lương net chính là lương thực nhận hàng tháng của bạn tương ứng với vị trí công việc mà bạn đảm nhận.

Lương net và lương gross - mức lương nào có lợi hơn?

Có thể bạn cho rằng lương net sẽ có lợi hơn vì không bị trừ đi một khoản chi phí nào như lương gross. Nhưng trên thực tế, khi quy đổi từ lương gross sang lương net hay từ lương net sang gross cũng ở mức tương đương nhau. Tuy nhiên, về khía cạnh nhận mức lương net, bạn cần xét đến 02 trường hợp cùng nhận một mức lương net như sau:

  • Trường hợp 1: Doanh nghiệp trả bạn mức lương net. Sau đó quy ra mức lương gross và sẽ đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc, đóng thuế thu nhập cá nhân căn cứ theo mức lương này. Lúc này mức lương net cộng với các khoản trách nhiệm bạn phải đóng sẽ quy đổi ra đúng bằng mức lương gross thực tế xứng đáng với vai trò và trách nhiệm công việc mà bạn đảm nhận. Mặt khác, những quyền lợi về an sinh xã hội như ốm đau, thai sản, tai nạn nghề nghiệp, thất nghiệp... mà bạn được hưởng sẽ theo đúng số lương gross mà bạn đóng và công ty đồng chi trả.
  • Trường hợp 2: Doanh nghiệp ký hợp đồng với bạn lương net và hàng tháng bạn thực nhận mức lương này. Nhưng họ sẽ đăng ký với cơ quan BHXH mức lương rất thấp và họ sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN,... rất thấp. Lúc này, quyền lợi của bạn liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, mất sức lao động, thất nghiệp... sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Và tất nhiên khi cộng mức lương net này với các khoản trách nhiệm phải đóng thì sẽ được mức lương gross thấp hơn mức lương gross thực tế mà bạn phải được nhận như trường hợp 1.

Vì vậy, có thể nói mức lương gross là mức lương thể hiện chính xác quyền lợi của bạn hơn là mức lương net. Mức lương gross được xem là có tính minh bạch. Từ mức lương gross, bạn có thể tự tính toán được mức lương net mà mình được nhận cũng như biết được các khoản bảo hiểm, thuế mà công ty đóng cho bạn và đảm bảo được mọi quyền lợi của bạn về an sinh xã hội.

Lương net - Những rủi ro có thể xảy ra đối với người lao động

Trong thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp thường dùng lương net để đàm phán tuyển dụng. Khi ký hợp đồng lao động, hàng tháng người lao động sẽ được trả lương net như theo thoả thuận và đã tính trừ các khoản chi phí đóng bảo hiểm bắt buộc, các khoản trách nhiệm phải đóng.

Tuy nhiên, cũng có không ít doanh nghiệp hiện nay không thực hiện nghiêm túc và đúng pháp luật về trách nhiệm đóng bảo hiểm đầy đủ cho người lao động. Khoản chi phí 10.5% trích đóng bảo hiểm từ tiền lương của người lao động thực ra cũng là từ tiền của doanh nghiệp nên không ít doanh nghiệp đã không thực hiện đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động mặc dù đã trừ khoản tiền này vào lương.

Về phía người lao động, hàng tháng vẫn bị trừ các khoản chi phí đóng bảo hiểm nhưng họ cũng không biết được là doanh nghiệp có đóng bảo hiểm cho mình hay không và nếu có đóng thì doanh nghiệp đã căn cứ theo mức lương nào để đóng. Từ đó, người lao động sẽ bị ảnh hưởng thậm chí là mất đi các quyền lợi được hưởng về an sinh xã hội.

Vì vậy, lời khuyên đối với người lao động khi thoả thuận mức lương với nhà tuyển dụng thì nên chọn lương gross cho dù phải tự đóng bảo hiểm hay thuế thu nhập cá nhân để có thể đảm bảo được quyền lợi cho mình. Và nếu như thoả thuận nhận lương net thì người lao động cũng cần trao đổi rõ với doanh nghiệp về mức lương thực tế làm căn cứ đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc và khoản thuế thu nhập cá nhân cho mình. 

Cách tính lương gross sang net

Công thức đổi lương gross sang net

LƯƠNG NET = LƯƠNG GROSS – (BHXH + BHYT + BHTN + THUẾ TNCN)

Tóm tắt tổng quan về lương net và lương gross

Thông tin Lương Gross Lương Net
Khái niệm Là tổng thu nhập của người lao động mà người sử dụng lao động chi trả mỗi kỳ trả lương. Là tiền lương thực nhận của người lao động vào mỗi kỳ trả lương.
Bao gồm

Bảo hiểm xã hội (8%)

Bảo hiểm y tế (1.5%)

Bảo hiểm thất nghiệp (1%)

Thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

Không bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN
Ưu điểm  Người lao động có thể chủ động tính toán đối với mức lương của mình cũng như biết rõ các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế TNCN (nếu có) được đóng căn cứ trên mức lương nào. Người lao động nhận đúng số tiền đã thoả thuận. Các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế TNCN sẽ do người sử dụng lao động tự tính toán và nộp.
Nhược điểm Phải thường xuyên kiểm tra số tiền đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế TNCN để tránh tình trạng bị người sử dụng lao động tính sai. Người sử dụng lao động có thể sử dụng mức lương thấp để đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc cho người lao động dẫn đến quyền lợi về an sinh xã hội của người lao động được hưởng thấp.
Theo khảo sát từ ViecLamVui, hơn 50% người lao động nhất là đối với những sinh viên mới ra trường đi tìm việc không biết nên đàm phán lương với nhà tuyển dụng là lương gross hay lương net? Bên cạnh đó, phần lớn các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay đều sử dụng mức lương net để ký hợp đồng với người lao động. Vậy, lương gross và lương net, mức lương nào có lợi hơn cho người lao động? Hãy tham khảo bài viết sau nhé.

#LuongGross #LuongNet #LuongNetVaLuongGross #DoiLuongGrossSangNet #ViecLamVui #GocNgheNghiep