Logo

Luật lao động là gì?

Lượt xem: 787
Ngày đăng: 17/03/2024

Luật lao động là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Luật lao động bao gồm các quy phạm pháp luật thống nhất được nhà nước ban hành để điều chỉnh quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. 

Trong bài viết này, ViecLamVui sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về: Những quy định cụ thể về quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động. Quy định mới nhất về hợp đồng lao động, Giải quyết tranh chấp lao động ⭐ Thông tin cập nhật chính xác theo quy định của Bộ Luật lao động Việt Nam hiện hành. 

Luật lao động là gì? - ViecLamVui

Luật lao động là gì?

Luật lao động là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Luật lao động bao gồm các quy phạm pháp luật thống nhất được nhà nước ban hành để điều chỉnh quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. 

Bộ Luật lao động Việt Nam mới nhất quy định cụ thể về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động làm công ăn lương, người thuê lao động, tổ chức đại diện của người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động với những nội dung chủ yếu về:

  • Quyền tự do tìm việc, lựa chọn việc làm, học nghề, quy định về hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, chính sách tiền lương, quy định về mức lương tối thiểu, tiền lương tăng ca, điều kiện lao động, chế độ làm việc, kỉ luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, vệ sinh lao động;
  • Những quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi, người tàn tật, lao động có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao;
  • Thủ tục xin nghỉ việc, quyết định cho thôi việc, thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, tất cả những vấn đề liên quan đến tranh chấp lao động.
Luật lao động là gì? Những quy định cụ thể về quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động. Quy định mới nhất về hợp đồng lao động, Giải quyết tranh chấp lao động ⭐ Thông tin cập nhật chính xác theo quy định của Bộ Luật lao động Việt Nam hiện hành

#Luat_Lao_Dong_La_Gi #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui