Viên chức là gì?

Theo Luật viên chức cập nhật mới nhất đã được Quốc hội thông qua, viên chức là những công dân mang quốc tịch Việt Nam đã thông qua quá trình tuyển dụng theo một quy trình nhất định để làm việc tại các vị trí công việc cụ thể. Viên chức làm việc tại các Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sự quản lý của Nhà nước.

Trong bài viết này, ViecLamVui sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu hơn những thông tin về: Nơi làm việc của viên chức ✔️ Lương viên chức, Phân loại Ngạch viên chức ✔️ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ✔️ Thi viên chức như thế nào, Hồ sơ thi viên chức ✔️ Cập nhật thông tin mới nhất theo Luật Viên chức hiện hành.

Viên chức là gì? - ViecLamVui

Viên chức là gì?

Theo Luật viên chức cập nhật mới nhất đã được Quốc hội thông qua, viên chức là những công dân mang quốc tịch Việt Nam đã thông qua quá trình tuyển dụng theo một quy trình nhất định để làm việc tại các vị trí công việc cụ thể. Viên chức làm việc tại các Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sự quản lý của Nhà nước.

Viên chức tuân theo chế độ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc có xác định thời hạn với từng đối tượng cụ thể theo quy định trong Luật viên chức và có sự thỏa thuận rõ ràng về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên…

Thời gian làm việc của viên chức sẽ được tính từ kể từ khi được tuyển dụng. Lương viên chức được chi trả theo quy định của pháp luật từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập nơi viên chức công tác, phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa viên chức và bên tuyển dụng.

Ở từng ngành nghề, viên chức sẽ được chia thành những ngạch khác nhau nhưng cơ bản là chia thành 5 bảng với những mã ngạch viên chức riêng cho từng chức danh công việc, cụ thể 5 bảng ngạch viên chức gồm:

  • Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên cao cấp
  • Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên chính
  • Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên
  • Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch cán sự
  • Ngạch nhân viên

Khi đáp ứng đủ những điều kiện theo quy định, viên chức có thể chuyển loại ngạch hoặc thi lên ngạch. Đối với việc thi lên ngạch, viên chức cần phải đáp ứng được những điều kiện cụ thể của từng ngạch về cấp bậc, ngành học, trình độ… 

Viên chức là gì? Viên chức làm việc ở đâu? ✔️ Lương viên chức. Phân loại Ngạch viên chức ✔️ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ✔️ Thi viên chức như thế nào. Hồ sơ thi viên chức ✔️ Cập nhật thông tin mới nhất theo Luật Viên chức hiện hành

#Vien_Chuc_La_Gi #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm Nhân sự, Hành Chính , ViecLamVui Wiki trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay


Hệ thống mạng xã hội MuaBanNhanh - ViecLamVui MuaBanNhanh Nhà Đất Dịch Vụ Xe Blog Việc làm Vui Kinh doanh

@ Đối tác HocHay.com - Học tiếng Anh, Học Anh văn online, Luyện thi
@ Đối tác Công ty In ấn In Kỹ Thuật Số since 2006 thường xuyên Tuyển dụng và Đào tạo nghề miễn phí: Ngành thiết kế, kế toán, lao động phổ thông...