Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động – thương binh và xã hội, thông tin truyền thông và các lĩnh vực sự nghiệp khác được pháp luật quy định...

Trong bài viết này, ViecLamVui - website tuyển dụng và tìm việc trực tuyến uy tín, hiệu quả - sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn những thông tin về: Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập ✅ Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp công lập ✅ So sánh Đơn vị sự nghiệp công lập và Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập ✅ Cập nhật mới nhất theo Luật viên chức

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? ViecLamVui

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Theo Luận viên chức quy định, Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động – thương binh và xã hội, thông tin truyền thông và các lĩnh vực sự nghiệp khác được pháp luật quy định... Nhân sự công tác trong các Đơn vị sự nghiệp công lập là các công chức với vai trò lãnh đạo, quản lý và các viên chức thuộc biên chế Nhà nước.

Đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay khá đông đảo về số lượng mà còn đa dạng về loại hình, lĩnh vực hoạt động. Vì vậy, việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập cũng tương đối phức tạp tuỳ theo tiêu chí phân loại. Cụ thể như sau:

Theo tiêu chí về mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ  Theo Luật viên chức

Đơn vị sự nghiệp công lập được phân thành 04 loại:

 • Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư
 • Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên
 • Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên
 • Đơn vị được Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

Đơn vị sự nghiệp công lập được phân thành 02 loại:

 • Đơn vị được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự
 • Đơn vị chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự

Theo góc độ vị trí pháp lý, đơn vị sự nghiệp công lập có thể phân thành 05 loại như sau:

 • Đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Đơn vị thuộc Tổng cục, Cục
 • Đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập ✅ Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp công lập ✅ So sánh Đơn vị sự nghiệp công lập và Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập ✅ Tổng hợp thông tin mới nhất theo Luật viên chức hiện hành

#Don_Vi_Su_Nghiep_Cong_Lap_La_Gi #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm Pháp lý , ViecLamVui Wiki trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay