Logo

Hình ảnh và ý nghĩa các loại biển báo tốc độ mới nhất trong giao thông đường bộ

Lượt xem: 649
Ngày đăng: 18/03/2024

Biển báo tốc độ là gì? Có tác dụng gì? Đặc điểm của biển báo tốc độ là gì? Hình ảnh và ý nghĩa các loại biển báo tốc độ mới nhất trong giao thông đường bộ.

Biển báo tốc độ - ViecLamVui

Bài viết thuộc Series hướng dẫn học lý thuyết B2 > 600 câu hỏi trắc nghiệm B1, B2, C > Chủ đề: Biển báo giao thông

Biển báo tốc độ là gì?

Biển báo tốc độ là những loại biển quy định về mức độ được phép di chuyển của các phương tiện giao thông. Hoặc quy định về những vấn đề liên quan tới tốc độ mà người tham gia giao thông cần lưu ý trong khi di chuyển bằng bất kỳ phương tiện nào khi tham gia giao thông trên đường theo quy định.

Biển báo tốc độ có đặc điểm gì?

Có nhiều loại biển báo tốc độ và mộ biển báo đều có các đặc điểm khác nhau, tùy thuộc vào đoạn đường phù hợp với từng loại biển báo. Biển báo tốc độ được phân loại như sau: 

Loại biển thông báo giới hạn tốc độ cho phép

Trong loại biển báo giới hạn km/h cho phép được chia thành 2 loại là biển báo tốc độ tối đa cho phép và biển báo tốc độ tối thiểu cho phép:

Biển báo tốc độ tối đa cho phép

Biển báo tốc độ tối đa cho phép được quy định theo số hiệu 127. Biển P.127 là loại biển hạn chế tốc độ với hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy quá tốc độ được ghi trên biển đặt tại tuyến đường đó, trừ những phương tiện được ưu tiên. 

Quy định về các loại biển báo tốc độ

Quy định về các loại biển báo tốc độ

Loại biển tốc độ tối thiểu cho phép

iển báo tốc độ tối thiểu cho phép cũng mang một số hiệu, cụ thể là R.306. Biển R.306 có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ thấp hơn con số được ghi trên biển, đơn vị cũng là km/h. 

Loại biển quy định hết hạn chế tốc độ giới hạn

Ở loại hình này sẽ được chia thành 2 loại là biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa và quy định biển báo hết hạn chế tốc độ tối thiểu. Cụ thể:

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa

Loại biển này mang số hiệu theo quy định là R.134. Đây là biển báo cho người tham gia giao thông biết đã hết đoạn đường bị hạn chế tốc độ tối đa. Bắt đầu từ vị trí đặt R.134 thì các xe được di chuyển với tốc độ lớn hơn nhưng trong tốc độ tối đa theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. 

Trường hợp khác trong cùng một đoạn đường có nhiều biển cấm, nếu thấy đặt biển số hiệu R.135 – “Hết tất cả các lệnh cấm” thì mọi biển báo cấm trước đó đều hết tác dụng.

Loại biển báo hết hạn tốc độ tối thiểu

Biển báo hết hạn tốc độ tối thiểu được quy định với ký hiệu là R.307. Từ điểm đặt loại biển báo này, các phương tiện là xe cơ giới sẽ được phép chạy chậm hơn so với số km/h được ghi trên biển nhưng không được gây cản trở giao thông.

Loại biển báo hết hạn tốc độ tối thiểu

Loại biển báo hết hạn tốc độ tối thiểu

Hình ảnh, ý nghĩa của biển báo tốc độ

Dưới đây là một số loại biển báo tốc độ theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT được ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT.

HÌNH ẢNH  Ý NGHĨA

Biển số P.127 "Tốc độ tối đa cho phép"

Biển số P.127 "Tốc độ tối đa cho phép"

Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Người điều khiển phương tiện căn cứ vào điều kiện cụ thể khác như khí hậu thời tiết tình trạng mặt đường, tình hình giao thông, phương tiện, điều kiện sức khỏe để điều khiển phương tiện với tốc độ phù hợp, an toàn và không quá giá trị ghi trên biển.

Biển số P.127a: Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm

Biển số P.127a: Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm

Áp dụng biển số P.127a cho một số trường hợp qua khu đông dân cư vào ban đêm nhằm mục đích nâng cao tốc độ vận hành khi đường ít xe chạy. Biển chỉ có hiệu lực trong thời gian ghi trên biển và trong phạm vi từ vị trí đặt biển đến vị trí biển số R.421 “Hết đoạn đường qua khu đông dân cư”. Biển được đặt sau vị trí biển số R.420 “Đoạn đường qua khu đông dân cư”

Biển số P.127b: Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường

Biển số P.127b: Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường

Khi quy định tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường, nếu chỉ sử dụng biển đặt bên đường hoặc trên cột cần vươn hay giá long môn, sử dụng biển số P.127b. Xe chạy trên làn nào phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên làn đường đó

Biển số P.127c: Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường

Biển số P.127c: Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường

Khi quy định tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện trên từng làn đường, sử dụng biển số P.127c. Các loại phương tiện phải đi đúng làn đường và tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên làn đường đó

Biển số R.306: Tốc độ tối thiểu cho phép

Biển số R.306: Tốc độ tối thiểu cho phép

Biển có giá trị báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của biển số R.306 hết tác dụng, kể từ biển này các xe được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển nhưng không được gây cản trở các xe khác

Biển số DP.134: Hết tốc độ tối đa cho phép

Biển số DP.134: Hết tốc độ tối đa cho phép

Biển có giá trị báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của biển số P.127 hết tác dụng. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.

Biển số DP.135 "Hết tất cả các lệnh cấm"

Biển số DP.135 "Hết tất cả các lệnh cấm"

Biển có giá trị báo hết đoạn đường mà nhiều biển báo cấm cùng hết hiệu lực

Biển số DP.127 "Biển hết tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép"

Biển số DP.127 "Biển hết tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép"

Biển này có giá trị báo hết đoạn đường tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.
Biển báo tốc độ là gì? Có tác dụng gì? Đặc điểm của biển báo tốc độ là gì

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM