Logo

Hình ảnh và ý nghĩa các loại biển báo giao nhau với đường không ưu tiên mới nhất trong giao thông đường bộ

Lượt xem: 466
Ngày đăng: 18/03/2024

Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên là gì? Có tác dụng gì? Đặc điểm của biển báo giao nhau với đường không ưu tiên là gì? Cập nhật thông tin chi tiết hình ảnh, ý nghĩa của các loại biển báo giao nhau với đường không ưu tiên mới nhất trong hệ thống biển báo giao thông đường bộ hiện nay.

biển báo giao nhau với đường không ưu tiên

Bài viết thuộc Series hướng dẫn học lý thuyết B2 > 600 câu hỏi trắc nghiệm B1, B2, C > Chủ đề: Biển báo giao thông

Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên là gì?

Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên là biển báo thuộc nhóm biển báo nguy hiểm, cảnh báo cho người tham gia giao thông biết trước nguy hiểm trên đường để chủ động phòng ngừa kịp thời. Khi gặp biển báo này người tham gia giao thông phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, để chuẩn bị sẵn sàng xử lý những tình huống có thể xảy ra để ngừa tai nạn

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ Thuộc lĩnh vực Giao thông, biển báo giao nhau với đường không ưu tiên có kí hiệu biển số W.207 (a, b, c, d, e, f, g, h, I, k, l): Giao nhau với đường không ưu tiên (đường nhánh)

Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên được đặt ở đâu?

  • Trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên phải đặt biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l). Tùy theo hình dạng nơi giao nhau để chọn kiểu biển cho thích hợp. Tại chỗ đường giao với các ngõ, ngách, hẻm hoặc tương tự, tùy theo điều kiện giao thông có thể xem xét sử dụng biển số W.207 khi cần thiết.
  • Biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l) được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài phạm vi nội thành, nội thị là chính (trong nội thành, nội thị tùy theo điều kiện thực tế để sử dụng biển cho phù hợp). Các xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định.
  • Trên tất cả các nhánh đường giao với đoạn đường ưu tiên (đoạn đường nằm giữa biển số I.401 và biển số I.402) ở nơi đường giao nhau, đặt biển số W.208 "Giao nhau với đường ưu tiên".
  • Khi đường ưu tiên giao với nhiều đường không ưu tiên liên tiếp với mật độ lớn thì sử dụng biển số W.207d hoặc số W.207e kết hợp với sử dụng biển phụ để xác định phạm vi tác dụng của biển (phạm vi đoạn đường giao với nhiều đường không ưu tiên liên tiếp). Trong phạm vi tác dụng của biển số W.207d và số W.207e, không cần thiết phải cắm các biển số W.207 khác.

Đặc điểm chung của nhóm biển báo giao nhau với đường không ưu tiên là gì?

Đặc điểm nhận dạng chung của nhóm biển báo giao nhau với đường không ưu tiên là:

  • Có hình tam giác đều ba đỉnh lượn tròn; một cạnh nằm ngang, đỉnh tương ứng hướng lên trên
  • Viền đỏ, nền màu vàng, được dán phản quang
  • Có hình vẽ màu đen mô tả sự việc cần báo hiệu.

Hình ảnh, ý nghĩa các loại biển báo giao nhau với đường không ưu tiên

Dưới đây là hình ảnh, ý nghĩa các loại biển báo giao nhau với đường không ưu tiên:

Hình ảnh Ý nghĩa

Biển báo 207a

Biển báo 207a

Đặt trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

Biển báo 207b

Biển báo 207b

Đặt trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên ở bên phải.

Biển báo 207c

Biển báo 207c

Đặt trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên ở bên trái.

Biển báo 207 d

Biển báo 207 d

Biển báo giao thông đặt trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên

Biển báo 207 e

Biển báo 207 e

Biển báo giao thông đặt trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên

Biển báo 207 f

Biển báo 207 f

Biển báo giao thông đặt trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên

Biển báo 207 g

Biển báo 207 g

Biển báo giao thông đặt trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên

Biển báo 207 h

Biển báo 207 h

Biển báo giao thông đặt trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên

Biển báo 207 i

Biển báo 207 i

Biển báo giao thông đặt trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

Biển báo 207 k

Biển báo 207 k

Biển báo giao thông đặt trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên

Biển báo 207 l

Biển báo 207 l

Biển báo giao thông đặt trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên là gì? Có tác dụng gì? Đặc điểm của biển báo giao nhau với đường không ưu tiên là gì? Cập nhật thông tin chi tiết hình ảnh, ý nghĩa của các loại biển báo giao nhau với đường không ưu tiên mới nhất trong hệ thống biển báo giao thông đường bộ hiện nay.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM