Logo

Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 file Excel

Lượt xem: 1704
Ngày đăng: 18/03/2024

Download mẫu sổ nhật ký chung mới nhất ✓ Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ✓ Dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian, đồng thời phản ánh quan hệ đối ứng tài khoản để phục vụ việc ghi sổ cái

Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 - ViecLamVui

Tải Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200

Sổ nhật ký chung dùng để làm gì?

Trong hoạt động kế toán của một doanh nghiệp, sổ nhật ký chung dùng để ghi lại toàn bộ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của công ty theo trình tự thời gian. Căn cứ để ghi sổ nhật ký chung là dựa vào bộ chứng từ kế toán đã được kiểm tra. Số liệu ghi trong sổ nhật ký chung đồng thời cũng phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản (định khoản kế toán) và được sử dụng làm căn cứ để ghi sổ cái.

Sổ nhật ký chung được lập như thế nào là đúng quy định theo chế độ kế toán áp dụng Thông tư 200 của Bộ Tài chính? Bạn có thể tham khảo mẫu được soạn sẵn chuẩn sau đây để chuẩn bị được sổ nhật ký chung chính xác cho đơn vị của mình. File Excel mẫu cũng được hỗ trợ tải nhanh dễ dàng và hoàn toàn miễn phí, tiện dùng ngay.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

333+ Mẫu file Excel ✓ Đầy đủ các loại sổ sách, chứng từ, bảng biểu, báo cáo phục vụ cho công việc kế toán của doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tìm và Download

FAQ

Sau đây là những câu hỏi thường gặp về sổ nhật ký chung thông tư 200

Sổ nhật ký chung theo thông tư 200 là gì?

Sổ nhật ký chung thông tư 200 là sổ kế toán tổng hợp để ghi lại, theo dõi tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản (định khoản kế toán) để phục vụ việc ghi Sổ Cái. Các thông tin ghi vào sổ nhật ký chung theo thông tư 200 bao gồm: tất cả các báo cáo của một tài khoản ngân hàng; tất cả các hóa đơn, chứng từ (số hiệu, ngày tháng cụ thể) của khách hàng, của nhà cung cấp. 

Cách ghi mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200?

Để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian vào sổ nhật ký chung theo thông tư 200 được chính xác, cách ghi sổ nhật ký chung được quy định thống nhất theo mẫu ban hành trong thông tư 200 như sau:

CỘT NỘI DUNG CÁCH GHI
Cột A Ngày, tháng ghi sổ Ghi ngày thực hiện việc hạch toán ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên sổ nhật ký chung.
Cột B Số hiệu chứng từ

Ghi số hiệu chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ nhật ký chung.

  • Ví dụ: Số hoá đơn; số phiếu thu, chi, nhập, xuất kho...
Cột C Ngày tháng chứng từ Ghi ngày tháng lập chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ nhật ký chung.
Cột D Diễn giải Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của chứng từ kế toán.
Cột E Đã ghi Sổ Cái Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ nhật ký chung đã được ghi vào Sổ Cái.
Cột G STT dòng Ghi số thứ tự dòng của nhật ký chung
Cột H Số hiệu Tài khoản đối ứng Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản ghi Nợ được ghi trước, Tài khoản ghi Có được ghi sau, mỗi tài khoản được ghi một dòng riêng.
Cột 1 Nợ Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Nợ.
Cột 2 Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Có.

*** Chú ý: Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ tiếp theo, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

>> Tham khảo thêm các mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 200 sau đây:

Download mẫu sổ nhật ký chung mới nhất ✓ Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ✓ Dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian, đồng thời phản ánh quan hệ đối ứng tài khoản để phục vụ việc ghi sổ cái

Trên đây là những hướng dẫn bổ ích về Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 cũng như cách lập bảng đơn giản ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - tổng hợp và gửi đến bạn. Hy vọng những kiến thức trên sẽ hỗ trợ tốt nhất cho công việc kế toán của bạn.

#MauSoNhatKyChungTheoThongTu200 #SoNhatKyChungTheoThongTu200 #SoNhatKyChungThongTu200 #FileExcelMau #MauVanBan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm kế toán trên ViecLamVui