Logo

Mẫu sổ cái theo thông tư 200

Lượt xem: 696
Ngày đăng: 18/03/2024

Download mẫu Sổ Cái mới nhất ✓ Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ✓ Dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.

Sổ cái theo thông tư 200 - ViecLamVui

Tải mẫu Sổ Cái theo thông tư 200

Sổ Cái kế toán dùng làm gì?

Sổ Cái kế toán dùng để ghi chép tổng hợp lại tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kì và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được qui định trong hệ thống tài khoản kế toán theo chế độ kế toán được áp dụng cho doanh nghiệp.

Sổ cái mở cho từng tài khoản trong toàn bộ tài khoản kế toán được sử dụng ở đơn vị. Mỗi tài khoản được mở một hoặc một số trang liên tiếp trên Sổ Cái đủ để ghi chép trong một niên độ kế toán. Thông tin được đưa vào Sổ cái là thông tin đã được phân loại, hệ thống hoá theo đối tượng mở sổ. Sử dụng sổ cái rất hiệu quả trong việc quản lý cũng như thực hiện các nghiệp vụ hạch toán. 

Vậy, việc lập Sổ Cái kế toán có khó khăn và phức tạp hay không? Đối với các bạn đã có kinh nghiệm làm công việc kế toán lâu năm hoặc đã đảm nhận vị trí kế toán tổng hợp thì chắc cũng sẽ không quá khó trong việc lập và quản lý Sổ cái nhưng đối với các bạn kế toán mới ra trường hoặc còn ít kinh nghiệm thì chắc còn khá lúng túng trong công việc này. Để thuận tiện và dễ dàng hơn, các bạn có thể tham khảo mẫu sổ cái theo thông tư 200 sau đây. Nội dung file Excel mẫu chi tiết chính xác nhất và được ViecLamVui hỗ trợ tải hoàn toàn miễn phí.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

333+ Mẫu file Excel ✓ Đầy đủ các loại sổ sách, chứng từ, bảng biểu, báo cáo phục vụ cho công việc kế toán của doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tìm và Download

FAQ

Sau đây là những câu hỏi thường gặp về sổ cái theo thông tư 200

Sổ cái theo thông tư 200 là gì?

Sổ cái theo thông tư 200 là sổ kế toán tổng hợp phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian trong một niên độ kế toán và hệ thống hoá theo tài khoản kế toán. Các tài khoản trên sổ cái sẽ được ghi riêng và thể hiện số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ của mỗi tài khoản. Số liệu ghi trên Sổ Cái được chuyển vào bảng cân đối tài khoản và sử dụng để lập báo cáo tài chính. 

Cách ghi Sổ Cái theo thông tư 200?

Sau đây là cách ghi Sổ Cái theo thông tư 200 để phản ánh chính xác nhất tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và hệ thống hoá theo nội dung kinh tế.

CỘT NỘI DUNG CÁCH GHI
Cột A Thứ tự dòng Ghi số thứ tự dòng của nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã ghi trong sổ nhật ký chung.
Cột B Ngày, tháng ghi sổ Ghi ngày thực hiện việc hạch toán ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên sổ cái.
Cột C Số hiệu chứng từ Ghi số hiệu của chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ
Cột D Ngày tháng chứng từ Ghi ngày tháng lập chứng từ làm căn cứ ghi sổ
Cột E Diễn giải Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Cột 1 Số tiền phát sinh Ghi số tiền chính xác của nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Cột F Số hiệu tài khoản đối ứng - Ghi Nợ Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ theo định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh.
Cột G Số hiệu tài khoản đối ứng - Ghi Có Ghi số hiệu các tài khoản ghi Có theo định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh.
Cột H Thứ tự dòng Ghi số thứ tự dòng của nghiệp vụ trong Sổ Cái
Từ cột 2 trở đi Tài khoản định khoản kế toán - Ghi Nợ và Có Ghi số tiền phát sinh của mỗi tài khoản theo quan hệ đối ứng đã được định khoản ở các cột F,G

 

>> Tham khảo thêm các mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 200 sau đây:

Download mẫu Sổ Cái mới nhất ✓ Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ✓ Dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.

Trên đây là những hướng dẫn bổ ích về Mẫu sổ cái theo thông tư 200 cũng như cách lập sổ đơn giản ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - tổng hợp và gửi đến bạn. Hy vọng những kiến thức trên sẽ hỗ trợ tốt nhất cho công việc kế toán tổng hợp của bạn.

#SoCaiTheoThongTu200 #MauSoCaiTheoThongTu200 #FileExcelMau #MauVanBan #ViecLamKeToan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm kế toán trên ViecLamVui