Logo

Những lý do khiến học phí B2 tăng

Lượt xem: 119
Ngày đăng: 15/03/2024

Lấy lý do phát sinh chi phí phần mềm mô phỏng cũng như phục vụ đào tạo chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ mới cho giảng viên, các cơ sở đào tạo đã tăng giá học phí đào tạo bằng lái xe ô tô. Điều này có hợp lý?

Lý do khiến học phí B2 tăng - ViecLamVui

Tác động của Thông tư 04/2022/TT-BGTVT áp dụng từ ngày 15/06/2022 đến học phí học lái xe ô tô

Thông tư 04/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc điều chỉnh tăng học phí học lái xe ô tô của các trung tâm dạy lái xe, cụ thể những quy định sau:

Sửa đổi khoản 16 Điều 5:

“16. Cơ sở đào tạo lái xe ô tô trang bị và duy trì ca bin học lái xe ô tô, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành; ca bin học lái xe ô tô thực hiện theo lộ trình quy định tại khoản 2 Điều 47 của Thông tư này.”;

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2022. Như vậy, theo quy định này, các trường dạy lái xe phải trang bị và sử dụng ca bin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 01/07/2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid, thông tư 04/2022/TT-BGTVT đã lùi thời hạn này đến trước ngày 31/12/2022.

Mặc dù BGTVT đã lùi thời hạn thực hiện việc trang bị và sử dụng ca bin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô nhưng các cơ sở dạy lái xe cần phải có sự chuẩn bị cho việc sản xuất, lắp ráp thiết bị và thử nghiệm, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm ca bin mô phỏng học lái ô tô theo quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải.

Bên cạnh đó, khi thực hiện yêu cầu đưa phần mềm ca bin mô phỏng vào giảng dạy và học tập, các trung tâm đào tạo lái xe sẽ phải tự bỏ một khoản chi phí nhất định để đầu tư cho việc mua sắm trang thiết bị, bố trí lại phòng học, đào tạo chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ cho giáo viên giảng dạy… Do đó, đây sẽ được xem là một lý do ảnh hưởng đến việc điều chỉnh học phí B2 cũng như học phí học lái xe của các hạng GPLX ô tô khác.

Mặc dù hiện nay không có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô của các trung tâm dạy lái xe, nhưng mức thu học phí cụ thể đối với từng hạng giấy phép lái xe cần được báo cáo với Bộ chủ quản hoặc cơ quan được ủy quyền, báo cáo UBND tỉnh/thành phố hoặc cơ quan được ủy quyền để theo dõi. Vì thế, khi có điều chỉnh tăng học phí học lái xe ô tô, mức tăng cũng cần hợp lý và cân đối với tình hình chung của thị trường.

Xăng tăng

Bên cạnh quy định về việc sử dụng ca bi mô phỏng trong việc đào tạo lái xe ô tô, "bão" giá xăng dầu liên tục tăng cao trong thời gian vừa qua cũng sẽ ảnh hưởng đến học phí học lái xe ô tô. Quả thật, giá xăng dầu tăng có tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực khác, gia tăng chi phí vận tải, từ đó ảnh hưởng đến giá cả của các loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Tất nhiên, các trường dạy lái xe cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ sự điều chỉnh chung về giá cả của thị trường, các chi phí trang trải cho hoạt động của các trung tâm dạy lái xe, trả lương cho giáo viên giảng dạy... cũng cần có sự thay đổi phù hợp. Do đó, xăng tăng cũng sẽ là một lý do khá chính đáng để các cơ sở đào tạo dạy lái xe thực hiện điều chỉnh học phí học lái xe B2 cũng như học phí các hạng GPLX khác. 

➤➤➤ Xem thêm các về tăng học phí lái xe B2 khác:

Lấy lý do phát sinh chi phí phần mềm mô phỏng cũng như phục vụ đào tạo chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ mới cho giảng viên, các cơ sở đào tạo đã tăng giá học phí đào tạo bằng lái xe ô tô. Điều này có hợp lý?

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM