Logo

Mẫu biên bản nghiệm thu nội bộ đúng quy định mới nhất

Lượt xem: 3847
Ngày đăng: 18/03/2024

Mẫu biên bản nghiệm thu nội bộ ngắn gọn ✱ Nhà thầu thi công xây dựng sử dụng nghiệm thu nội bộ các công việc xây dựng, các hạng mục công trình và công trình đã thi công tuân thủ đúng quy định của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng ✱ File Word ✱ Tải miễn phí ✱ Nội dung dựng sẵn với thông tin chuẩn ✱ Lưu ý khi làm biên bản nghiệm thu nội bộ ✱ Thuộc series mẫu biên bản nghiệm thu của ViecLamVui - trang web tuyển dụng, tìm việc làm 24h nhanh dễ dàng, hiệu quả, chất lượng

Mẫu biên bản nghiệm thu nội bộ - 1001 Mẫu văn bản ViecLamVui

Biên bản nghiệm thu nội bộ là gì?

Theo nghị định của chính phủ quy định về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng, biên bản nghiệm thu nội bộ là biên bản mà nhà thầu thi công xây dựng phải tiến hành để tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu. 

Biên bản nghiệm thu nội bộ là một trong các căn cứ để: nghiệm thu công việc xây dựng; nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng hoàn thành; nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng.

Download mẫu biên bản nghiệm thu nội bộ chuẩn file Word

Trong lĩnh vực việc làm xây dựng, việc nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng phải tiến hành theo đúng quy định và cần lập thành biên bản rõ ràng, chính xác. Để làm biên bản nghiệm thu nội bộ, bạn có thể tham khảo mẫu chuẩn sau đây của thư viện 1001 Mẫu Văn Bản ViecLamVui. 

Với nội dung được dựng sẵn chi tiết chuẩn, bạn có thể download miễn phí mẫu biên bản nghiệm thu này với định dạng MS Word về máy, chỉnh sửa lại thông tin phù hợp thật dễ dàng và sử dụng ngay trong công việc thiệu quả, nhanh chóng hơn. 

 

➽➽➽ Xem thêm: Các mẫu biên bản nghiệm thu thường dùng

Những lưu ý khi làm biên bản nghiệm thu nội bộ

Một số điểm cần lưu ý khi tiến hành làm biên bản nghiệm thu nội bộ mà các nhà thầu thi công xây dựng cần biết:

  • Thành phần tham gia nghiệm thu nội bộ: Khi nhà thầu thi công xây dựng tiến hành nghiệm thu nội bộ thì trong thành phần tham gia sẽ không có nhà thầu giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư cùng tham gia nghiệm thu.
  • Khi nào tiến hành nghiệm thu nội bộ: Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện nghiệm thu nội bộ và gửi biên bản này cùng thông báo nghiệm thu công việc xây dựng cho người giám sát thi công xây dựng trước khi tiến hành nghiệm thu công việc xây dựng và yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng.
  • Nội dung biên bản: Cần ghi chính xác, cụ thể về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu cũng như đánh giá chất lượng về hạng mục công trình, công trình đã thực hiện để làm cơ sở và căn cứ cho việc tiến hành nghiệm thu các công việc xây dựng tiếp theo theo quy định trước khi yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu.
  • Ngày tháng ký biên bản nghiệm thu nội bộ: Cần lưu ý biên bản nghiệm thu nội bộ các công việc xây dựng, phiếu yêu cầu nghiệm thu các công việc xây dựng và biên bản nghiệm thu công việc xây dựng được ghi cùng thời điểm (cùng ngày, cùng giờ) thì thường được xem là chỉ mang tính hình thức, không có tính xác thực và còn dễ gây mất lòng tin với cơ quan chức năng khi kiểm tra, thanh tra. Vì vậy, việc nghiệm thu nội bộ cần tiến hành độc lập với các quá trình nghiệm thu công việc xây dựng khác theo quy định.
Mẫu biên bản nghiệm thu nội bộ ngắn gọn ✱ Nhà thầu thi công xây dựng sử dụng nghiệm thu nội bộ các công việc xây dựng, các hạng mục công trình và công trình đã thi công ✱ File Word ✱ Tải miễn phí ✱ Nội dung dựng sẵn với thông tin chuẩn ✱ Lưu ý khi làm biên bản nghiệm thu nội bộ

#Bien_Ban_Nghiem_Thu_Noi_Bo #Bien_Ban_Nghiem_Thu #1001MauVanBanViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Xây dựng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Xây dựng trên ViecLamVui