Logo

Mẫu báo cáo công việc hàng ngày bằng Excel

Lượt xem: 1544
Ngày đăng: 16/03/2024

Mẫu báo cáo công việc hàng ngày bằng Excel là gì?

Mẫu báo cáo công việc hàng ngày bằng Excel là Form báo cáo công việc hàng ngày được lập sẵn trên phần mềm Excel. File báo cáo công việc hàng này để cá nhân hoặc tập thể tóm tắt những công việc đã làm trong một ngày. Thông qua đó để người quản lý theo dõi tiền trình công việc, từ đó đánh giá hiệu suất làm việc, trình độ nghiệp vụ của cá nhân đó. 

Mẫu báo cáo công việc hàng ngày bằng Excel

Sau đây là mẫu báo cáo công việc hàng ngày bằng Excel được lập sẵn giúp bạn sử dụng dễ dàng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian, hỗ trợ tải miễn phí từ ViecLamVui.

Tải mẫu báo cáo công việc hàng ngày bằng Excel

Mẫu báo cáo công việc hàng ngày bằng Excel sẽ gồm có các thông tin: tên công ty, Quốc hiệu Tiêu ngữ, họ tên người báo cáo, bộ phận công tác, thời gian thực hiện. Trong bảng báo cáo sẽ gồm có các cột: STT, ngày, nội dung công việc, thời gian thực hiện, công việc đã hoàn thành, công việc chưa hoàn thành, hướng giải quyết, ghi chú,...

 

>> Tham khảo thêm các tài liệu về Excel (Bảng tính) khác:

Download mẫu báo cáo công việc hàng ngày bằng Excel ✓ Form báo cáo công việc hàng ngày Excel ✓ Báo cáo công việc hàng ngày Excel ✓ Lập báo cáo công việc hàng ngày bằng Excel ✓ Bảng mẫu báo cáo công việc hàng ngày ✓ File Excel báo cáo công việc hàng ngày ✓ Tải xuống miễn phí

Trên đây là mẫu báo cáo công việc hàng ngày bằng Excel, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Nhân sự, Hành Chính trên ViecLamVui