Logo

Download mẫu hóa đơn bán lẻ file Word, file Excel A5 đẹp

Lượt xem: 3427
Ngày đăng: 18/03/2024

Hóa đơn bán lẻ là gì?

Hóa đơn bán lẻ là loại hóa đơn do người bán lập ra để ghi nhận thông tin hàng hóa, tổng kết các chi tiêu của người mua, sử dụng trực tiếp giữa người bán và người mua khi thanh toán. Hóa đơn bán lẻ thường sẽ có 2 bản, 1 cho người mua và 1 cho người bán giữ lại để đối chiếu khi cần thiết. Hóa đơn bán lẻ không được kê khai khấu trừ thuế mà chỉ được hạch toán nội bộ tại đơn vị mua bán.

Download mẫu hóa đơn bán lẻ file Word, file Excel A5 đẹp

Hóa đơn bán lẻ gồm những nội dung gì?

Hóa đơn bán lẻ thường sẽ gồm có những nội dung đơn giản nhưng vẫn đảm bảo thể hiện việc mua bán giữa người mua và người bán gồm: 

 • Ngày tháng năm
 • Số hóa đơn
 • Chi tiết về người mua 
 • Chi tiết của cửa hàng 
 • Nội dung hàng hóa
 • Số lượng
 • Đơn giá
 • Đơn vị tính
 • Thành tiền
 • Tổng cộng
 • Giảm giá (nếu có)
 • Chữ ký giữa người mua và người bán

Vai trò, mục đích của hóa đơn bán lẻ?

Vai trò đầu tiên là hóa đơn bán lẻ giúp người bán dễ dàng quản lý hàng hóa, người bán kiểm soát được các mặt hàng mua. 

Bên cạnh đó hóa đơn bán lẻ có vai trò nhất định giữa người bán với người mua, giúp chứng minh việc mua bán hàng hóa giữa hai bên. Và hóa đơn bán lẻ được xem như bằng chứng đáng giá để đối chiếu nếu có xảy ra tranh chấp giữa 2 bên.

Mục đích của hóa đơn bán lẻ chủ yếu là để thể hiện nội dung của việc mua bán như: mua mặt hàng gì, số lượng bao nhiêu, đơn giá bao nhiêu, ngày tháng,.... Và thường hóa đơn bán lẻ dduocj sử dụng ở các cửa hàng bán lẻ, shop nhỏ không do Bộ tài chính phát hành.

Mẫu download hóa đơn bán lẻ A5

Sau đây là các mẫu hóa đơn bán lẻ A5 file Excel, file Word sử dụng cho các cửa hàng, shop, công ty, bạn có thể tải về chỉnh sửa để in ấn sử dụng.

Mẫu hóa đơn bán lẻ bằng file Word, file Excel cho cửa hàng, shop

>> >> Tải mẫu hóa đơn bán lẻ bằng file Word, file Excel cho cửa hàng, shop ngay tại:

 

Mẫu hóa đơn bán lẻ bằng file Word, file Excel cho công ty

>> Tải mẫu hóa đơn bán lẻ bằng file word, file excel cho công ty ngay tại:

 

FAQ

Những quy định cần biết về hóa đơn bán lẻ?

Đối tượng được cấp quyền sử dụng hóa đơn bán lẻ: là các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có phát sinh hoạt động mua bán, cung ứng hàng hóa cần dùng hóa đơn để giao cho khách.

Đơn vị cấp hóa đơn bán lẻ theo quy định:

 • Đối với tổ chức: là CQT nơi tổ chức đăng ký MST, nơi đóng trụ sở, hoặc nơi ghi trong quyết định thành lập
 • Đối với hộ và cá nhân không kinh doanh: CQT nơi cấp MST, nơi đăng ký hộ khẩu…
 • Đối với tổ chức và hộ cá nhân kinh doanh có tài sản bất động sản cho thuê thì hộ và cá nhân không kinh doanh có bất động sản cho thuê thì cơ quan thuế quản lý địa bàn có bất động sản thực hiện cấp hóa đơn lẻ.

Khi nào cần sử dụng hóa đơn bán lẻ?

Hóa đơn bán lẻ được sử dụng trực tiếp giữa người bán và người mua khi thanh toán. Và hóa đơn bán lẻ được sử dụng phổ biến đối với các dịch vụ bán lẻ qua shop quần áo, quán ăn, cửa hàng,...

Thế nào là hóa đơn bán lẻ hợp lệ?

Hóa đơn bán lẻ hợp lệ sẽ ghi đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua, ghi tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa/dịch vụ, thành tiền ghi bằng số và chữ, không tẩy xóa, ghi đúng thực tế giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua bán trao đổi, người mua và người bán ký và ghi rõ họ tên, ngày tháng lập hóa đơn.

Và hóa đơn viết tay phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống

Hóa đơn bán lẻ tối đa bao nhiêu tiền?

 Hóa đơn bán lẻ tối đa bao nhiêu tiền? Theo quy định thì người bán phải lập hóa đơn cho người mua khi đơn hàng có giá trị từ 200.000 VNĐ trở lên, trường hợp người mua không lấy thì vẫn phải lập và ghi rõ là người mua không lấy hóa đơn.

Hóa đơn bán lẻ có được tính vào chi phí?

Căn cứ theo Khoản 1 và Điểm 2.4, Khoản 2 Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu Nhập Doanh nghiệp quy định, những khoản chi có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có đủ hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật thì sẽ được tính vào chi phí được trừ, không bắt buộc phải có hóa đơn đỏ. Các hóa đơn bán lẻ dưới 200.000 VNĐ nếu được chứng minh là hợp lý thì sẽ được cơ quan Thuế tính chi phí.

Cách viết hóa đơn bán lẻ đúng chuẩn?

Để viết hóa đơn bán lẻ đúng chuẩn, hợp lệ thì cụ thể như sau:

 • Tên đơn vị bán hàng/ cung cấp dịch vụ: phải thể hiện được thông tin cửa hàng, đơn vị bán hàng, địa chỉ, SĐT, có thể có logo hoặc không.
 • Thông tin khách hàng: Ghi rõ ràng, chính xác tên, địa chỉ, số điện thoại của của người mua hàng để tiện liên hệ, theo dõi, sử dụng khi cần thiết.
 • Tên mặt hàng: Ghi đầy đủ tên hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp nếu không viết hết các dòng hóa đơn thì hãy gạch chéo dòng còn trống. 
 • Đơn vị tính: khi đơn vị thực tế như: kg, cái,... còn nếu là dịch vụ thì không cần đơn vị tính trên hóa đơn.
 • Số lượng: ghi số lượng hàng hóa thực tế bán cho người mua
 • Đơn giá: Viết giá bán thực tế của mặt hàng, lưu ý không có thuế GTGT
 • Thành tiền: Ghi ra tổng giá trị mặt hàng (gồm số lượng x đơn giá)
 • Cộng: Ghi tổng cộng giá trị hàng hóa trên. Và phải vừa ghi bằng số và bằng chữ
 • Ngày tháng năm: phải ghi ngày tháng, năm, bán hàng hóa/dịch vụ;

Cuối cùng người bán và người mua cùng ký tên vào hóa đơn bán lẻ. Và người bán xé 1 biên giao cho người mua. Nếu như sử dụng hóa đơn in thì cũng in thành 2 bản và cả 2 bên cùng ký tên vào 2 bản, 1 bản giao cho người mua và 1 bán để giữ lại lưu.

Phân biệt hóa đơn bán lẻ, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng

Bảng phân biệt hóa đơn bán lẻ, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng

Phân biệt hóa đơn bán lẻ, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàn

Hóa đơn giá trị gia tăng
(Hóa đơn đỏ)

Hóa đơn bán lẻ

Hóa đơn bán hàng 
(Hóa đơn trực tiếp)

Là loại hóa đơn mà khi các bạn mua hàng hóa hoặc dịch vụ của Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sẽ xuất hóa đơn này cho bạn.

Là hóa đơn khi mua hàng hóa người bán sẽ xuất cho người mua, nhưng đây không phải là hóa đơn tài chính.

Là loại hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ của những doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì những doanh nghiệp này sẽ xuất hóa đơn trực tiếp cho các bạn

Nhận diện: Hóa đơn có dòng Thuế GTGT trên tờ hóa đơn

Nhận diện: hóa đơn mua bán, không có dòng Thuế GTGT trên tờ hóa đơn

Nhận diện: hóa đơn không có dòng Thuế GTGT trên tờ hóa đơn

Là loại hóa đơn Cơ quan thuế quản lý và doanh nghiệp phải báo cáo cho Cơ quan thuế định kỳ hàng quý Là loại hóa đơn mà Cơ quan thuế không quản lý hóa đơn này và Các công ty cũng không phải báo cáo hóa đơn này cho Cơ quan thuế.  Là loại hóa đơn Cơ quan thuế quản lý và doanh nghiệp phải báo cáo cho Cơ quan thuế định kỳ hàng quý
Là hóa đơn tài chính mà thuế chấp thuận được khấu trừ VAT đầu vào (nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) và được chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN Là hóa đơn sẽ không được thuế chấp thuận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN Là hóa đơn tài chính mà thuế chấp thuận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Quy định về hóa đơn bán lẻ dưới 200 nghìn?

Quy định về hóa đơn bán lẻ hàng hóa dịch vụ dưới 200 nghìn đồng mỗi lần theo điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BCT của Bộ tài chính thì không phải lập hóa đơn, trừ khi người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn. Trường hợp khách lấy hóa đơn thì vẫn phải lập bình thường.

 

Tuy nhiên khi bán hàng hóa dịch vụ không lập hóa đơn thì người bán vẫn phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ gồm có: tên, MST, địa chỉ người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa/dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập bảng kê. Hàng hóa, dịch vụ ghi theo thứ tự bán trong ngày theo mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo thông tư 39.

 

Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức thuế suất giá trị gia tăng và tiền thuế giá trị gia tăng. 

 

Đến cuối mỗi ngày cơ sở kinh doanh phải lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng, dịch vụ trong ngày trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ biên bao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức "Tên, địa chỉ người mua" trên hóa đơn ghi là "bán lẻ không giao hóa đơn"

 

>> Tham khảo thêm các tài liệu về Excel (Bảng tính) khác:

 

Download mẫu hóa đơn bán lẻ A5 file Excel, file Word, file PDF, sử dụng trực tiếp giữa người bán và người mua khi thanh toán trực tiếp ✓ Mẫu hóa đơn bán lẻ thông thường không do Bộ tài chính phát hành dành cho cửa hàng bán lẻ, shop ✓ Mẫu hóa đơn bán lẻ hợp lệ sử dụng cho công ty, doanh nghiệp tổ chức ✓ Mẫu để in hóa đơn bán lẻ viết tay, hóa đơn 1 liên, 2 liên.

Trên đây là tổng hợp mẫu hóa đơn A5 file Word, file Excel dựng sẵn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng với các mẫu trên sẽ hỗ trợ tốt cho công việc của bạn

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm kế toán trên ViecLamVui