Logo

Công thức tính thuế TNCN Excel

Lượt xem: 1034
Ngày đăng: 17/03/2024

Công thức tính thuế TNCN Excel là gì?

Công thức tính thuế TNCN Excel là công thức tính thuế thu nhập cá nhân được lập sẵn trên phần mềm Excel. Công thức tính thuế thu nhập cá nhân file Excel chuẩn để giúp cá nhân tự tính toán thuế thu nhập cho chính mình hoặc kế toán tính toán thuế TNCN cho người lao động trong công ty.

Công thức tính thuế TNCN Excel

Sau đây là công thức tính thuế TNCN và File Excel tính thuế thu nhập cá nhân theo năm, theo tháng mới nhất lập sẵn giúp bạn sử dụng dễ dàng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian, hỗ trợ tải miễn phí từ ViecLamVui.

Tải file Excel công thức tính thuế TNCN Excel

Công thức tính thuế TNCN Excel sử dụng nhiều hàm IF để tính thuế thu nhập cá nhân theo tháng, theo năm

Nếu gọi B là thu nhập tính thuế, B nằm trong giới hạn bậc nào thì cách xác định B = Thuế lũy tiến bậc đó + (B- giới hạn bậc trước đó)*Thuế suất của bậc đó. Và công thức được thiết lập cụ thể để tính thuế TNCN trên excel như sau:

=IF(B<0,0,IF(B<Bậc 1,B*thuế suất bậc 1,IF(B<Bậc 2,thuế lũy tiến bậc 2+(B-Bậc 1)*thuế suất bậc 2,IF(B<Bậc 3,thuế lũy tiến bậc 3+(B-Bậc 2)*thuế suất bậc 3,IF(B<Bậc 4,thuế lũy tiến bậc 4+(B-Bậc 3)*thuế suất bậc 4,IF(B<Bậc 5,thuế lũy tiến bậc 5+(B-Bậc 4)*thuế suất bậc 5,IF(B<Bậc 6,thuế lũy tiến bậc 6+(B-Bậc 5)*thuế suất bậc 6, thuế lũy tiến Bậc 7+(B-Bậc 6)*thuế suất bậc 7)))))))

File Excel tính thuế thu nhập cá nhân được lập sẵn chỉ cần nhập thu nhập chịu thuế (lương) vào ô thu nhập chịu thuế thì bảng tính sẽ tự động hiển thị số thuế TNCN tạm nộp trong tháng hoặc trong năm. 

Hình ảnh file Excel tính thuế thu nhập cá nhân

Hình ảnh file Excel tính thuế thu nhập cá nhân kèm công thức tính

 

>> Tham khảo thêm các tài liệu về Excel (Bảng tính) khác:

Download công thức tính thuế TNCN Excel chuẩn ✓ File Excel tính thuế thu nhập cá nhân 2021 ✓ Công thức tính thuế thu nhập trên Excel ✓ Công thức tính thuế thu nhập cá nhân file Excel ✓ Công thức tính thuế TNCN Excel theo năm, theo tháng ✓ Công thức excel tính thuế TNCN lũy tiến ✓ Tải xuống miễn phí bảng tính thuế thu nhập cá nhân Excel

Trên đây là công thức tính thuế TNCN Excel, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm kế toán trên ViecLamVui