Logo

Download File Excel quản lý bán hàng và công nợ miễn phí

Lượt xem: 2678
Ngày đăng: 17/03/2024

File Excel quản lý bán hàng và công nợ là gì?

File Excel quản lý bán hàng và công nợ hay phần mềm theo dõi công nợ bằng Excel là file dữ liệu Excel quản lý giúp quản lý bán hàng và kiểm soát tình hình công nợ các khoản phải thu khách hàng, các khoản phải trả nhà cung cấp.

Download File Excel quản lý bán hàng và công nợ

Sau đây là file quản lý công nợ bằng Excel miễn phí bạn có thể tải về sử dụng ngay tiện lợi, tiết kiệm thời gian. dễ dàng chỉnh sửa và bổ sung thông tin dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ ViecLamVui.

Download File Excel quản lý bán hàng và công nợ

Các chức năng của File Excel quản lý bán hàng và công nợ:

  • Báo cáo chi tiết, tổng hợp tình hình bán hàng, thu tiền của người bán hàng (sale man)
  • Báo cáo chi tiết, tổng hợp tình hình mua bán hàng hóa đối với khách hàng và nhà cung cấp 
  • Theo dõi công nợ đối với khách hàng, nhà cung cấp, từng đơn hàng và từng thời điểm

File Excel quản lý bán hàng và công nợ gồm có các sheet:

Sheet hướng dẫn sử dụng quản lý công nợ: có phần hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các sheet trong file Excel.

Hình ảnh sheet hướng dẫn sử dụng

Hình ảnh File Excel hướng dẫn sử dụng

Sheet CSSM: sheet này dùng cho các Công ty thương mại có Nhân viên kinh doanh, nếu không thì không cần dùng đến. Và trong sheet này sẽ gồm các cột thông tin: STT, MSM, Sale man, doanh số, thu tiền, target, % hoàn thành, PS.

Hình ảnh Sheet Danh sách sale man

Hình ảnh File Excel Danh sách sale man

Sheet DSKH: chứa bảng kê Danh sách Khách hàng và Nhà cung cấp, đồng thời là bảng Báo cáo chi tiết công nợ. Sheet DSKH gồm các cột: STT, MKH, tên khách hàng, loại, MSM, chi tiết nợ quá hạn, lưu chi tiết cuối năm.

Hình ảnh danh sách Khách hàng và Nhà cung cấp

Hình ảnh File Excel danh sách Khách hàng và Nhà cung cấp

Sheet NKMB: nhật ký mua bán hàng hóa gồm có các cột STT, CT, ngày, MĐH, MKH, Tên khách hàng, loại, MSM, số tiền, CK, thanh toán (trả ngay, trả sau), nợ còn lại, thời gian quá hạn, lọc (ngày, tháng, năm)

Hình ảnh nhật ký mua bán hàng hóa

Hình ảnh File Excel nhật ký mua bán hàng hóa 

Sheet NKTT: nhật ký thanh toán gồm các cột: STT, CT, ngày, MĐH, MKH, tên khách hàng, diễn giải, số tiền, PS, lọc (ngày, tháng, năm)

Hình ảnh File Excel nhật ký thanh toán

Hình ảnh File Excel nhật ký thanh toán

Sheet báo cáo: để truy vấn xem báo cáo, dùng chung cho báo cáo khách hàng và báo cáo Saleman. Báo cáo công nợ khách hàng gồm có các thông tin: từ ngày - đến ngày, loại KH (khách hàng, nhà cung cấp), tên khách hàng, nợ đầu kỳ, doanh số, chiết khấu, thanh toán, nợ đầu kỳ, nợ quá hạn. Báo cáo doanh số Saleman gồm: têm SM, doanh số, thu tiền mặt, thu công nợ, tổng thu.

Hình ảnh File Excel báo cáo

Hình ảnh minh họa File Excel báo cáo

Sheet Name: chứa các name trong công thức để tham khảo thêm

 

>> Tham khảo thêm các tài liệu về Excel (Bảng tính) khác:

Download file Excel quản lý bán hàng và công nợ mới nhất ✓ Phần mềm theo dõi công nợ bằng Excel ✓ file quản lý công nợ bằng excel miễn phí ✓ Download file excel kế toán công nợ đơn giản, đầy đủ thông tin báo cáo chi tiết, tình hình bán hàng, thu tiền của sale man, ✓ Tải xuống miễn phí.

Trên đây là tổng hợp các mẫu File Excel quản lý bán hàng và công nợ ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng với các mẫu trên sẽ hỗ trợ tốt cho công việc của bạn

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm kế toán trên ViecLamVui