Logo

Tổng hợp bài tập Excel có lời giải PDF từ cơ bản đến nâng cao

Lượt xem: 6308
Ngày đăng: 18/03/2024

Download bài tập Excel có lời giải PDF ✓ Tổng hợp hơn 26 bài tập Excel có lời giải  ✓ các bài tập Excel cơ bản đến bài tập excel nâng cao có lời giải ✓ bài tập thực hành Excel ✓ bài tập Excel tổng hợp ✓ các bài tập Excel có đáp án  ✓ 16 bài tập Excel có đáp án

Tổng hợp bài tập Excel có lời giải PDF từ cơ bản đến nâng cao

Download bài tập Excel có lời giải PDF

ViecLamVui tổng hợp tất cả các bài tập Excel từ cơ bản đến bài tập excel nâng cao có lời giải, hướng dẫn.Với những bạn thường xuyên phải làm việc với Excel thì việc nắm chắc các hàm, phép tính toán là điều rất cần thiết. File tổng hợp các bài tập Excel có lời giải với hơn 26 bài tập excel có lời giải, được chia theo từng hàm riêng biệt để cụ thể như sau:

Các bài tập Excel cơ bản - Hướng dẫn - Bài giải

 • Bài tập Excel cơ bản 1 - Dùng hàm Today (), Weekday, Days360() để tính thứ ngày
 • Bài tập Excel cơ bản 2 - Các phép toán số học
 • Bài tập Excel cơ bản 3 - Các phép toán lý luận
 • Bài tập Excel cơ bản 4 - Các hàm toán học  MATH FUNCTIONS
 • Bài tập Excel cơ bản 5 - Các hàm luận lý LOGICAL FUNCTIONS
 • Bài tập Excel cơ bản 6 - Các hàm thống kê (Statistical functions)
 • Bài tập Excel cơ bản 7 - Các hàm ngày tháng thời gian (Date/Time Funtion)
 • Bài tập Excel cơ bản 8 - Các hàm xử lý chuỗi (TEXT FUNTIONS)
 • Bài tập Excel cơ bản 9 - Các hàm dò tìm (LOOKUP FUNCTIONS)
 • Bài tập Excel cơ bản 10 - Bài tập tính giá thành sản phẩm (Bảng chiết tính giá thành)
 • Bài tập Excel cơ bản 11 - Bài tập về ngày tháng
 • Bài tập Excel cơ bản 12 - Bảng thanh toán lương (lập công thức tính lương, dùng hàm if, countif, Conditionl Formating)
 • Bài tập Excel cơ bản 13 - Tính lương và số ngày làm thêm 
 • Bài tập Excel cơ bản 14 - Công thức tạo thành bảng cửu chương
 • Bài tập Excel cơ bản 15 - Giải phương trình bậc nhất ax+b=0
 • Bài tập Excel cơ bản 16 - Giải phương trình bậc hai ax2+bx+c=0
 • Bài tập Excel cơ bản 17 - Cách tính giá phòng khách sạn trong
 • Bài tập Excel cơ bản 18 - Tính, xếp hạng kết quả thi cuối khóa 
 • Bài tập Excel cơ bản 19 - Bảng tính thành tích vận động viên 
 • Bài tập Excel cơ bản 20 - Tính thuế, chi phí lưu kho, chi phí vận chuyển, tiền giảm
 • Bài tập Excel cơ bản 21 - Cách tính các giá trị trong bảng kê chi phí khách sạn
 • Bài tập Excel cơ bản 22 - Tính tổng tiền phiếu thanh toán khách sạn
 • Bài tập Excel cơ bản 23 - Bài tập mở rộng: vẽ biểu đồ theo bảng số liệu
 • Bài tập Excel cơ bản 24 - Kết quả học tập năm học
 • Bài tập Excel cơ bản 25 - Bảng tính giá trị xuất nhập khẩu nông sản (Công ty xuất khẩu Nhà Rồng)
 • Bài tập Excel cơ bản 26 - Tính điểm trung bình, điểm cao nhất, thấp nhất, tổng số môn học
 • Bài tập Excel cơ bản 27 -  Bảng tổng kết cuối năm
 • Bài tập Excel cơ bản 28 - Tính kết quả thi của các lớp
 • Bài tập Excel cơ bản 29 - Tính doanh thu quý, năm

Các bài tập Excel mở rộng - Bài giải

 • Bài tập Excel mở rộng 1 - Tính tuổi
 • Bài tập Excel mở rộng 2 - Lập danh sách sản phẩm xuất khẩu
 • Bài tập Excel mở rộng 3 - Tính lương của giáo viên
 • Bài tập Excel mở rộng 4 - Tính toán bảng thanh toán tiền điện
 • Bài tập Excel mở rộng 5 - Lập danh sách nhân viên phân loại theo chức vụ, số liệu, bậc lương
 • Bài tập Excel mở rộng 6 - Tính kết quả thi tuyển sinh của các thi sinh
 • Bài tập Excel mở rộng 7 - Các hàm dò tìm (LOOKUP FUNCTIONS) - Lập công thức lấy dữ liệu 
 • Bài tập Excel mở rộng 8 - Bảng chi tiết mua xe gắn máy
 • Bài tập Excel mở rộng 9 - Bảng tính số lượng tiêu thụ nhiên liệu 
 • Bài tập Excel mở rộng 10 - Bảng tính tổng giá trị Nhập xuất nông sản
 • Bài tập Excel mở rộng 11 - Bảng kê chi tiết mặt hàng may mặc 

Các bài tập Excel nâng cao - Hướng dẫn - Bài giải

 • Bài tập Excel nâng cao 1 - Tính số lượng sản phẩm cuối kỳ, trị giá cuối kỳ 
 • Bài tập Excel nâng cao 2 - Bảng tính thanh toán lương 
 • Bài tập Excel nâng cao 3 - Tính tổng thu nhập và tổng thực lãnh lương tháng
 • Bài tập Excel nâng cao 4 - Tính điểm trung bình, xếp loại thí sinh
 • Bài tập Excel nâng cao 5 - Bảng tính thống kê nhập liệu 6 tháng đầu năm
 • Bài tập Excel nâng cao 6 - Tính bảng lương tháng 
 • Bài tập Excel nâng cao 7 - Bảng tính cước phí vận tải
 • Bài tập Excel nâng cao 8 - Tính tiền khách thuê phòng, tiền dịch vụ, tiền giảm
 • Bài tập Excel nâng cao 9 - Sổ thuê băng video và tính bảng giá
 • Bài tập Excel nâng cao 10 - Tính lương nhân viên, tổng số nhân viên, tổng tiền lương 

Các bài tập Excel tổng hợp - Hướng dẫn - Bài giải

 • Bài tập Excel tổng hợp 1 - Chi tiết xuất nhập hàng hóa: loại, đơn giá, thành tiền, tổng tiền 
 • Bài tập Excel tổng hợp 2 - Tính chi phí báo cáo bán hàng
 • Bài tập Excel tổng hợp 3 - Bảng theo dõi khách hàng, quản lý khách sạn
 • Bài tập Excel tổng hợp 4 - Tổng kết cuối ngày tại cửa hàng vật liệu xây dựng
 • Bài tập Excel tổng hợp 5 - Bảng chi tiết nhập xuất
 • Bài tập Excel tổng hợp 6 - Bảng công thức tính lương 
 • Bài tập Excel tổng hợp 7 - Tính tổng chi phí chuyến du lịch ngắn ngày
 • Bài tập Excel tổng hợp 8 - Tính chi phí khách ở trong khách sạn
 • Bài tập Excel tổng hợp 9 - Chi tiết tiền điện: định mức, vượt định mức, giá điện
 • Bài tập Excel tổng hợp 10 - Quản lý bán hàng vật liệu xây dựng
 • Bài tập Excel tổng hợp 11 - Quản lý tour du lịch tại công ty du lịch Sài Gòn
 • Bài tập Excel tổng hợp 12 - Bảng tính tiền điện đơn giản 
 • Bài tập Excel tổng hợp 13 - Quản lý bán hàng tại cửa hàng sách báo tổng hợp
 • Bài tập Excel tổng hợp 14 -  Quản lý bán hàng tại cửa hàng máy tính
 • Bài tập Excel tổng hợp 15 - Kết quả tuyển sinh
 • Bài tập Excel tổng hợp 16 - Chi phí nguyên vật liệu
 • Bài tập Excel tổng hợp 17 - Báo cáo tình hình doanh thu các CLB
 • Bài tập Excel tổng hợp 18 - Bảng theo dõi hàng hóa
 • Bài tập Excel tổng hợp 19 - Bảng chiết tính giá thành
 • Bài tập Excel tổng hợp 20 - Xuất nhập hàng hóa
 • Bài tập Excel tổng hợp 21 - Quản lý tổng kết cuối ngày của công ty vật liệu xây dựng
 • Bài tập Excel tổng hợp 22 - Công thức phiếu xuất kho
 • Bài tập Excel tổng hợp 23 - Tính kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10
 • Bài tập Excel tổng hợp 24 - Bảng tính công nhân viên 
 • Bài tập Excel tổng hợp 25 - Quản lý tour du lịch trong 1 tháng
 • Bài tập Excel tổng hợp 26 - Quản lý doanh thu xe taxi
 • Bài tập Excel tổng hợp 27 - Bảng kê khai bán hàng theo quý
 • Bài tập Excel tổng hợp 28 - Theo dõi các cuộc gọi điện báo
 • Bài tập Excel tổng hợp 29 - Lập báo cáo thuế theo tháng 

 

Download bài tập Excel có lời giải PDF

>> Tải full file bài tập Excel có lời giải, Download bài tập thực hành Excel cơ bản ngay tại:

 

>> Tham khảo thêm các tài liệu về Excel (Bảng tính) khác:

>> Xem thêm các tài liệu bài tập Excel khác:

Download bài tập Excel có lời giải PDF ✓ Tổng hợp hơn 26 bài tập Excel có lời giải ✓ các bài tập Excel cơ bản đến bài tập excel nâng cao có lời giải ✓ bài tập thực hành Excel ✓ bài tập Excel tổng hợp ✓ các bài tập Excel có đáp án ✓ 16 bài tập Excel có đáp án

Trên đây là tổng hợp bài tập Excel có lời giải PDF từ cơ bản đến nâng cao được ViecLamVui - cổng thông tin tìm việc làm trực tuyến miễn phí - tổng hợp và gửi đến bạn. Hy vọng với các bài tập trên có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm kế toán trên ViecLamVui