Logo

Mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Excel

Lượt xem: 4877
Ngày đăng: 17/03/2024

Download file Excel mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Excel ✓ Form mẫu lập kế hoạch kinh doanh ✓ Biểu mẫu lập kế hoạch kinh doanh ✓ Mẫu kế hoạch kinh doanh đơn giản ✓ Bảng mẫu lập kế hoạch bán hàng trên Excel ✓ File Excel lập kế hoạch kinh doanh ✓ Mẫu file Excel kế hoạch kinh doanh ✓ Tải xuống miễn phí

Mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Excel

Sau đây là File Excel lập kế hoạch kinh doanh với đầy đủ những kế hoạch cụ thể, hỗ trợ tải miễn phí từ ViecLamVui, giúp bạn sử dụng dễ dàng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. 

Tải mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Excel

Mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Excel được lập sẵn giúp cho những bạn có ý định kinh doanh, buôn bán tham khảo, sử dụng để lập kế hoạch kinh doanh cụ thể trong thời gian dài, để giúp phòng ngừa những vấn đề có thể xảy đến khi kinh doanh buôn bán. 

Form mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên file Excel sẽ gồm các file mẫu như sau:

File Excel kế hoạch tài chính 5 năm gồm: doanh thu dự tính, giá vốn hàng hóa, giá bán hàng hóa, phí bảo dưỡng, sửa chữa hàng năm, khấu hao tài sản, thuế, lạm phát, tăng giá sản phẩm, kinh phí,...

Hình ảnh File Excel kế hoạch tài chính 5 năm

Hình ảnh File Excel kế hoạch tài chính 5 năm

File Excel lập kế hoạch dòng tiền doanh nghiệp gồm: tháng, tiền đầu kỳ, dòng thu (bán hàng, thu hồi công nợ, tiền lãi, khác, tổng dòng thu, tổng tiền hiện có), dòng chi (quảng cáo, chiết khấu, lương, trả tiền nhà cung cấp, khác, tổng dòng chi) các chỉ tiêu quan trọng (doanh số, công nợ phải thu, công nợ phải trả, tồn kho, khấu hao)

Hình ảnh File Excel kế hoạch dòng tiền doanh nghiệp

Hình ảnh File Excel kế hoạch dòng tiền doanh nghiệp

File Excel kế hoạch kinh doanh gồm các bảng: sản lượng và đơn giá dự kiến, Giả định doanh thu theo tháng, Chi phí trực tiếp tạo doanh thu, Chi phí nhân sự, tài sản cố định, một số chi tiêu hoạt động, giả định nguồn vốn, kế hoạch nguồn vốn.

Hình ảnh File Excel kế hoạch kinh doanh

Hình ảnh File Excel kế hoạch kinh doanh

File Excel ngân sách điều hành 12 tháng gồm các cột: Doanh số / Doanh thu, Các biến phí / hàng hóa được sử dụng, Chi phí cố định, Lãi suất, Khấu trừ / khấu hao, Lợi nhuận (Lợi nhuận ròng - Chi phí cố định - Lãi suất và Khấu hao.

Hình ảnh File Excel ngân sách điều hành 12 tháng

Hình ảnh File Excel ngân sách điều hành 12 tháng 

File Excel ngân sách thành lập gồm có: Nhà xưởng, Máy móc thiết bị sản xuất, Đồ đạc trang bị mở cửa hàng, Trang thiết bị cho một văn phòng, Mua sắm trước khi khởi đầu kinh doanh, Xe sử dụng cho công việc, Tư vấn, Công việc tiếp thị, Các chi phí khác, Tổng chi phí

Hình ảnh File Excel ngân sách thành lập

Hình ảnh File Excel ngân sách thành lập

File Excel quản lý danh sách kế hoạch công việc gồm có: Dự án, Đơn vị, Phụ trách, Danh sách công việc, Start, Finish, End

Hình ảnh File quản lý danh sách kế hoạch công việc

Hình ảnh File quản lý danh sách kế hoạch công việc 

File Excel kế hoạch Marketing gồm: chi phí dự kiến, chi phí thực tế, chiến dịch, mục tiêu chiến dịch, khách hàng mục tiêu, %hiệu quả

Hình ảnh File Excel kế hoạch Marketing

Hình ảnh File Excel kế hoạch Marketing

File Excel kế hoạch doanh thu 1 năm gồm: Sản phẩm, số lượng bán, doanh thu, giá vốn, lợi nhuận gộp, tổng lượng bán, tổng doanh thu, tổng giá vốn, tổng lợi nhuận

Hình ảnh File Excel kế hoạch doanh thu 1 năm

Hình ảnh File Excel kế hoạch doanh thu 1 năm

 

>> Tham khảo thêm các tài liệu về Excel (Bảng tính) khác:

>> Có thể bạn quan tâm đến các tài liệu lập kế hoạch kinh doanh sau:

Download file Excel mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Excel ✓ Form mẫu lập kế hoạch kinh doanh ✓ Biểu mẫu lập kế hoạch kinh doanh ✓ Mẫu kế hoạch kinh doanh đơn giản ✓ Bảng mẫu lập kế hoạch bán hàng trên Excel ✓ File Excel lập kế hoạch kinh doanh ✓ Mẫu file Excel kế hoạch kinh doanh ✓ Tải xuống miễn phí

Trên đây là mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Excel, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc Làm Kinh Doanh. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc Làm Kinh Doanh trên ViecLamVui