Mẫu bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng file Word

Mẫu bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng là gì?

Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng là văn bản hành chính mà đảng viên thực hiện và gửi đến chi uỷ, chi bộ nơi đảng viên đang công tác để tự kiểm điểm về các mặt phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, tổ chức kỷ luật khi làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về cơ sở mới.

Kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng là một trong các bước bắt buộc đảng viên phải thực hiện trong thủ tục chuyển sinh hoạt đảng. Mẫu bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng có sự nhận xét của chi bộ, xác nhận của đảng uỷ cơ sở hiện tại sẽ là căn cứ để chi bộ mới mà đảng viên chuyển về xem xét chất lượng đảng viên.

Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng mẫu soạn sẵn nội dung chuẩn, đúng quy định ✓ Mẫu kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng dùng để đảng viên tự kiểm điểm khi chuyển sinh hoạt đảng từ chi uỷ, chi bộ này sang cơ sở mới ✓ Tải mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng hoàn toàn miễn phí định ✓ Định dạng .doc dễ chỉnh sửa, tiện dùng ngay

Mẫu bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng dùng làm gì?

Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng được sử dụng để cá nhân đảng viên tự kiểm điểm, đánh giá quá trình rèn luyện, phẩm chất, ý thức và tư tưởng của đảng viên trong thời gian sinh hoạt tại chi bộ tại nơi đang công tác. 

Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng là một trong các giấy tờ trong hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng sang chi bộ đảng mới, qua đó giúp chi bộ tiếp nhận đảng viên có cơ sở nhận xét, đánh giá sự rèn luyện về các mặt phẩm chất, đạo đức, năng lực, kỷ luật của đảng viên.

Sau đây là bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng mẫu soạn sẵn nội dung chuẩn, đúng quy định ✓ Định dạng .doc dễ chỉnh sửa, tiện dùng ngay ✓ Tải mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng hoàn toàn miễn phí tại ViecLamVui


Tải mẫu bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng file Word

Download ngay

Mẫu bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng gồm những thông tin gì?

Bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng sẽ có các thông tin sau:

 • Tiêu đề "Đảng Cộng Sản Việt Nam" viết chữ hoa, in đậm, căn chỉnh giữa ở phần đầu tiên của văn bản;
 • Tên văn bản;
 • Thông tin kính gửi đến chi bộ, đảng uỷ nơi đang công tác;
 • Thông tin của đảng viên: họ tên, ngày sinh, nơi sinh, quê quán, hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện nay, công việc hiện tại, ngày vào đảng, ngày chính thức vào đảng;
 • Nội dung tự kiểm điểm về các mặt: phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, tổ chức kỷ luật;
 • Đề nghị xem xét chuyển sinh hoạt đảng;
 • Đảng viên tự kiểm điểm ký và ghi rõ họ tên;
 • Phần nhận xét của chi bộ và chữ ký của bí thư thay mặt chi bộ;
 • Xác nhận của Đảng uỷ cơ sở.

➤➤➤ Xem thêm những văn bản, hồ sơ, thủ tục, quy trình chuyển sinh hoạt đảng theo quy định và hướng dẫn mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương:

Trên đây là mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng với file Word dựng sẵn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - tổng hợp và gửi đến bạn. Hy vọng với mẫu trên, các bạn có thể thực hiện bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng chính xác, đúng thủ tục quy định.

#BanTuKiemDiemChuyenSinhHoatDang #BanKiemDiemChuyenSinhHoatDang #MauKiemDiemChuyenSinhHoatDang #MauBanKiemDiemDangVienChuyenSinhHoatDang #MauBanKiemDiemChuyenSinhHoatDang #BanKiemDiemDangVienChuyenSinhHoatDang #KiemDiemChuyenSinhHoatDang #MauKiemDiemDangVienChuyenSinhHoatDang #FileWordMau #MauVanBan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Nhân sự, Hành Chính, Mẫu Văn Bản, File Word Mẫu trên ViecLamVui
Đánh giá Mẫu bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng file Word
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook